Inspiration

Det Gröna Italien – Rosenträdgården i Rom

Rosenträdgården i Italiens vackra huvudstad Rom ligger uppdelad i två delar i en lätt sluttning på andra sidan vägen av Circo Massimo. 

[…]

Park

Det Gröna Tyskland – Hansestadt Bremen

Från sommarens studieresa till det gröna Bremen. I hjärtat av den gamla hansastaden finns många gröna sevärdheter.

[…]

Park

Finns det behov av planerad trädvård?

Den tätortsnära skogen och träden på kyrkogårdarna sköter sig inte självt. Landskapsingenjören Reino Raitala berätttar här om trädvårdens kärnpunkter.

[…]