Vattenhållande och näringsgivande växtbäddar
Park

Vattenhållande och näringsgivande växtbäddar

En av de viktigaste faktorerna för att odla en hälsosam trädgård är att ha en växtbädd med en god vattenhållande och näringsgivande förmåga.. […]

Kyrkogården som social mötesplats
Kyrkogård

Kyrkogården som social mötesplats

Kyrkogården är inte vilken arbetsplats som helst. För många ungdomar har sommarjobbet på kyrkogården varit den första arbetsplatsen och som gett mersmak för många.. […]

Regnvatten och översvämningar
Park

Regnvatten och översvämningar

Vatten är en av våra viktigaste resurser och det är viktigt att hantera det på ett hållbart sätt för att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten för alla behoven.. […]

Biologisk mångfald i bostadsgårdar
Park

Biologisk mångfald i bostadsgårdar

Bostadsgårdar är en viktig del av vårt urbana landskap, särskilt för de som bor i stadsmiljöer där tillgången till grönska kan vara begränsad.. […]

Gräset i och omkring gravar
Kyrkogård

Gräset i och runt gravar

Gravgräs är en viktig del av kyrkogårdar och begravningsplatser, men det kan också vara en utmaning att hålla det i gott skick och se till att det ser snyggt ut året runt.. […]