Livesända uppdragsutbildningar

Livesända uppdragsutbildningar

Livesänd uppdragsutbildning i säker gravgrävning

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Målet i denna halvdagskurs är att ge en fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också går igenom vardagsrisker och säkerhetsregler.

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=259
 

Livesänd uppdragsutbildning i gräva och schakta säkert

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med grävning och schaktning sker på ett säkert sätt.Gatuarbetare och anläggningsarbetare som deltar i grävningsarbeten utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning och instruktioner för säker schakt, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler.

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=429
 

Livesänd uppdragsutbildning arbetsmiljöansvar för t.f. arbetsledare

Målgruppen är chefer, arbetsledare, lagledare och andra med delegerade arbetsmiljöuppgifter i teknisk förvaltning. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten och avslutande test för att säkerställa deltagarnas kunskaper. Innehållet är bl.a:

Kort om arbetsmiljölagen och SAM
Kort om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i organisationen
Kort om organisatorisk och social arbetsmiljö
Riskbedömning av arbeten, maskiner och fordon inkl mallar till riskbedömningar och handlingsplaner
Användande av personlig skyddsutrustning
Typiska olyckor och tillbud i utemiljösverksamheter

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=487
 

Livesänd uppdragsutbildning säkert handhavande med maskiner, fordon och redskap

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning (2006:4) står det att arbetsgivaren ska bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras. Eller om den har anpassats på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

Målet med kursen är att ge kunskap om både riskbedömning och egenkontroll till våra arbetsledare och maskinförare för att arbetsgivaren ska kunna förvissa sig om ett säkert handhavande av den arbetsutrustning som används av medarbetarna.

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=378
 

Livesänd uppdragsutbildning i kyrkogårdens arbetsmiljöansvar

Målgruppen är chefer, arbetsledare, lagledare och andra med delegerade arbetsmiljöuppgifter i kyrkogårdsverksamheter. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten och avslutande test för att säkerställa deltagarnas kunskaper. Innehållet är bl.a:

Kort om arbetsmiljölagen och SAM
Kort om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i organisationen
Kort om organisatorisk och social arbetsmiljö
Riskbedömning av arbeten, maskiner och fordon inkl mallar till riskbedömningar och handlingsplaner
Användande av personlig skyddsutrustning
Typiska olyckor och tillbud i kyrkogårdsverksamheter

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=371
 

Livesänd uppdragsutbildning i kommunal vinterväghållning

Snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling och sandupptagning utgör tillsammans en väsentlig del av gatudriftens och fastighetsdriftens kostnader. Ändå gör vi ofta som vi alltid har gjort och fortsätter att gå i gamla fotspår och hjulspår. Kursdagen är praktiskt orienterad och ger en god sammanfattning av lagstiftning, kunskapsläge, arbetstekniker och maskinteknik samt vanliga utförarproblem och driftfrågor.

Målgruppen är beredskapsledare, arbetsledare, planerare, maskinförare, gatu- och parkarbetare samt fastighetsskötare.

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=297
 

Fakta

Samtliga digitala uppdragsutbildningar är komprimerade halvdagar och livesänds via Zoom.
Tid för kursen kl 08.30-12.00 (tiderna är anpassningsbara efter era önskemål).

Vi håller alltid två korta pauser under webbkursen. 

Zoom är en kostnadsfri programvara och man kan välja att deltaga via webbläsare eller genom att ladda ner programmet. 

Pris för livesänd uppdragsutbildning:
15.000 kr exkl moms för upp till 15 personer.
Extra deltagare kostar 1000 kr exkl moms per person. 

I priset ingår en livesänd lärarledd halvdag, digital kursdokumentation samt digitalt kursintyg.   

Ni väljer själva om ni önskar sitta samlade eller på olika håll under webbkursen. 

För bokning vänligen kontakta ca@acama.se eller 070-5719833