Introduktion till kursen

En utbildning i kyrkogårdens upphandlingar med Claes-Anders Malmberg, som under många år har bistått åtskilliga kyrkogårdsverksamheter med att göra upphandlingar. En föreläsning, en genomgång av materialet ni får med kursen och även vanliga frågor och svar.

Kursen är indelad i tre avsnitt och avsnitten är indelade i kapitel. När du har kollat klart ett kapitel slutför du det och går vidare till nästa. Kapitelindelningen gör så att du enkelt kan navigera och gå tillbaka till de sektioner som du vill kolla på igen.

När du har genomfört hela kursen får du ett kursintyg i pdf-format som certifikat på att du har gått kursen.

I kursen ingår 8 filer som du kan använda när du jobbar med upphandlingar hos er.

Total tid: 3 timmar och 20 minuter.

Pris: 1 månads tillgång: 995kr, 1 års tillgång: 1495kr – priser är inklusive moms.
Är ni fler än 3 som vill gå kursen? Använd formuläret längst ner på sidan för ett rabatterat pris!

Citat från tidigare kursutvärdering:

ALLT har varit JÄTTEBRA! Inget behöver ändras! Det är så bra med digitala kurser. Då kan man gå mycket flera kurser än om det är på orter långt bort. Väldigt bra kursledare också! Suverän!”
“Väldigt bra med alla exempel. Och den bästa kursledaren jag stött på! Väldigt trevligt upplagt.”
“Bra kurs. Lätt att följa med och man behöver inte ha massa förkunskaper.

Under kursen får du lära dig:

  • Grunderna till att kyrkogårdsverksamheten inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling samt kyrkoordningens bestämmelser om upphandling. Vi jämför kyrkans regler med hur man arbetar i kommunerna med LOU. Trovärdighet i affärsmässighet och utnyttjande av konkurrensmöjligheterna, vad ska man tänka på och vilka vanliga fel och problem förekommer?
  • Svenska Kyrkans etiska upphandlingspolicy. Möjligheterna att överklaga lokala upphandlingsbeslut.
  • Avtalslagens bestämmelser, kontraktsskrivning och grunderna i de vanligaste s k standardavtalet på entreprenadområdet, AB04/ABT.
  • Hur utformar man korrekta förfrågningsunderlag? Om kravbeskrivningar, kommersiella och administrativa villkor, upphandlingsföreskrifter, anbudsformulär mm.
  • Elektroniska upphandlingsmöjligheter och vägar. Var kan man publicera sina förfrågningsunderlag för att få största möjliga spridning? Vilken hjälp kan digitala upphandlingsverktyg ge den upphandlande förvaltningen?
  • Kvalitetssäkring av utfört arbete och levererade varor. Vilka krav ska man ställa?
  • Utvärdering av anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägsta pris, vilket ska man välja och varför?

Kursens innehåll:

Kyrkogårdens upphandlingar

Avsnitt 1: Kyrkogårdens upphandlingar
Grunderna till Svenska Kyrkans upphandlingsarbete
Svenska Kyrkans etiska upphandlingspolicy
Avtalslagen, kontraktsskrivning och standardavtal på entreprenadområdet
Hur utformar man korrekta förfrågningsunderlag?
Utvärdering av anbud
Se upp med kravbeskrivningen
Elektroniska upphandlingsmöjligheter
Centrala ramavtal

Avsnitt 2: Materialgenomgång
Inköpskatalog
Inköpspolicy
Svenska Kyrkans uppförandekod för leverantörer
Förfrågningsunderlag
Kravbeskrivning
Anbudsprislista

Avsnitt 3: Vanliga frågor och svar
Vanliga frågor och svar

Är ni fler än 3 som vill gå kursen?
Använd formuläret nedan för att få ett rabatterat pris!
Skriv era uppgifter i meddelanderutan, hur många ni är, om ni vill ha tillgång i ett år eller en månad och om det gäller fler kurser eller endast denna!