Introduktion till kursen

En utbildning i gravskötsel med Claes-Anders Malmberg som har hållit olika utbildningar för kyrkogårdsförvaltningar i många år över hela landet.

Kursen är indelad i kapitel. När du har kollat klart ett kapitel slutför du det och går vidare till nästa. Kapitelindelningen gör så att du enkelt kan navigera och gå tillbaka till de sektioner som du vill kolla på igen.

När du har genomfört hela kursen får du ett kursintyg i pdf-format som certifikat på att du har gått kursen.

Total tid: 2 timmar.

Pris: 1 månads tillgång: 995kr, 1 års tillgång: 1495kr – priser är inklusive moms.
Är ni fler än 3 som vill gå kursen? Använd formuläret längst ner på sidan för ett rabatterat pris!

Under kursen får du lära dig:

  • Grunderna för församlingens serviceverksamhet
  • Hur förändras gravskötseln och varför?
  • Gravskötselarbetets moment enligt Kyrkogårdshandboken
  • Grundskötsel, vår-sommar-höstplanteringar, vinterdekoration
  • Extraarbeten
  • Vad efterfrågar kunden idag?
  • Hur ökar vi efterfrågan på kort och lång sikt?
  • Hur planerar och tidsberäknar vi gravskötselarbetet?
  • Hur räknar vi fram rätt pris på gravskötseln?

Kursens innehåll:

Gravskötsel för tidens krav:
Nuläget
Marknadsföring och kundvård
Gravplanteringar: Möjligheter och metoder
Gravskötsel i förhållande till andra kyrkogårdsarbeten
Serviceverksamhetens regelverk
Konsumenttjänstlagen i korta drag: Checklistor är viktigt
Ställtider och planering
Arbetsprocessen: Gravskötsel
Hur systematiserar vi vår gravskötsel?
Analysera dagens gravskötsel
Våga förändra både utbud, pris och metoder

Är ni fler än 3 som vill gå kursen?
Använd formuläret nedan för att få ett rabatterat pris!
Skriv era uppgifter i meddelanderutan, hur många ni är, om ni vill ha tillgång i ett år eller en månad och om det gäller fler kurser eller endast denna!