Gravskötsel för tidens krav

Gravskötsel för tidens krav

En utbildning i gravskötsel med Claes-Anders Malmberg som har hållit olika utbildningar för kyrkogårdsförvaltningar i många år över hela landet. […]

Säkra lyft: Kistor och gravstenar

Säkra lyft: Kistor och gravstenar

En utbildning i hur man lyfter kistor och gravstenar på ett säkert sätt med Claes-Anders Malmberg som har hållit säkerhetskurser i många år över hela landet. […]

Säkert kyrkvaktmästeri

Säkert kyrkvaktmästeri

Vår välkända kurs i säkert kyrkvaktmästeri med Claes-Anders Malmberg som har hållit kurs i ämnet både digitalt och fysiskt över hela landet. […]

Tätortsnära skog- och natur

Tätortsnära skog- och natur

En kurs om tätortsnära skog- och naturmark med trädgårdsingenjören Erikka Chapman och Claes-Anders Malmberg som tidigare har hållits livesänt. […]

Kyrkogårdens driftutmaningar

Kyrkogårdens driftutmaningar 2023

En gratis mini-kurs i de utmaningar som kyrkogårdarna står inför år 2023 med Claes-Anders Malmberg […]

Säker gravgrävning

Säker gravgrävning

Vår välkända kurs i säker gravgrävning med Claes-Anders Malmberg som var den första att ta fram en kurs i ämnet. […]

Säkert handhavande av park- och trädgårdsmaskiner

Säkert handhavande av park- och trädgårdsmaskiner

En utbildning i säkert handhavande av park- och trädgårdsmaskiner med Claes-Anders Malmberg, som under många år har hållit säkerhets- och arbetsmiljökurser för åtskilliga förvaltningar över hela landet. […]

Kyrkogårdens upphandlingar

Kyrkogårdens upphandlingar

En utbildning i kyrkogårdens upphandlingar med Claes-Anders Malmberg, som under många år har bistått åtskilliga kyrkogårdsverksamheter med att göra upphandlingar. […]