Introduktion till kursen

En kurs om tätortsnära skog- och naturmark med trädgårdsingenjören Erikka Chapman och Claes-Anders Malmberg som tidigare har hållit kursen både fysiskt och livesänt. Kursen inkluderar även vanliga frågor och svar.

Kursen är indelad i två avsnitt och avsnitten är indelade i kapitel. När du har kollat klart ett kapitel slutför du det och går vidare till nästa. Kapitelindelningen gör så att du enkelt kan navigera och gå tillbaka till de sektioner som du vill kolla på igen.

När du har genomfört hela kursen får du ett kursintyg i pdf-format som certifikat på att du har gått kursen.

Total tid: 2 timmar.

Pris: 1 månads tillgång: 995kr, 1 års tillgång: 1495kr – priser är inklusive moms.
Är ni fler än 3 som vill gå kursen? Använd formuläret längst ner på sidan för ett rabatterat pris!

Under kursen får du lära dig:

  • Hur synliggör och uppvärderar vi en hållbar förvaltning av tätortsnära skogar och naturmark?
  • Hur ska vi kunna göra de rätta valen för att få kommuninvånarna mer nöjda med såväl naturmarken som den tätortsnära skogen i både förvaltning och upplevelse? 
  • Vad ger mest pang för pengarna?
  • Hur får vi kommuninvånare, politiker, medarbetare och andra intressenter engagerade i ett målinriktat arbete? 

Citat från tidigare webbkurser:
– “Otroligt fint engagemang, kunskap och inspirerande.”
– “Fantastisk bra föreläsningar i kursen. Verkligen lärorikt.”
– “Bra föreläsningar, väldigt bra riktat med relevanta utmaningar som gäller för oss som jobbar i kommun. Lagom djup i dom olika ämnena gick inte för djupt in i detaljer. Bra med beräkningarna och jämförelsetalen.”
– “Värdefullt att få ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Ofta tror man att man behöver uppfinna hjulet men hjulet finns oftast redan där ute.”

Kursens innehåll:
Tätortsnära skog- och natur
 

Avsnitt 1: Tätortsnära skog- och natur
Erfarenheter från genomlysningar
Hur utvecklar man tätortsnära skog för naturvärden och rekreation?
Förvaltning av naturmark och tätortsnära skog, mer än skogsbruk och naturvård
Vad skulle vi behöva? Vad kostar olika åtgärder?
Svar från trendspaning

Avsnitt 2: Vanliga frågor och svar
Frågor och svar: Erikkas första föreläsning
Frågor och svar: Erikkas andra föreläsning
Frågor och svar: Claes-Anders föreläsningar

Är ni fler än 3 som vill gå kursen?
Använd formuläret nedan för att få ett rabatterat pris!
Skriv era uppgifter i meddelanderutan, hur många ni är, om ni vill ha tillgång i ett år eller en månad och om det gäller fler kurser eller endast denna!