Introduktion till kursen

En utbildning i att styra och planera begravningsverksamhet med Claes-Anders Malmberg, som har genomlyst och produktionskalkylerat åtskilliga kyrkogårdsverksamheter. En föreläsning, en genomgång av alla mallar du får med när du köper kursen och även vanliga frågor och svar.

Kursen är indelad i tre avsnitt och avsnitten är indelade i kapitel. När du har kollat klart ett kapitel slutför du det och går vidare till nästa. Kapitelindelningen gör så att du enkelt kan navigera och gå tillbaka till de sektioner som du vill kolla på igen.

När du har genomfört hela kursen får du ett kursintyg i pdf-format som certifikat på att du har gått kursen.

I kursen ingår 10st mallar som du kan använda när du analyserar din egen verksamhet.

Total tid: 3 timmar.

Pris: 1 månads tillgång: 995kr, 1 års tillgång: 1495kr – priser är inklusive moms.
Är ni fler än 3 som vill gå kursen? Använd formuläret längst ner på sidan för ett rabatterat pris!

Citat från tidigare kursutvärdering:

“Bra tempo, bra och intressanta frågeställningar och jättebra att vi får ta del av mallarna”

Under kursen får du lära dig:

  • Bättre samspel med samutnyttjande av resurser och samlade logistiska lösningar för transporter, lokaler, arbetsutförande mm.

  • Bättre digitala systemstöd i ledning, planering och samordning av allt från arbetsutförande, maskinanvändning, materialinköp till entreprenadstyrning och dokumentation.

  • Bättre kalkyler och resurshushållning, byggt på verkligt nuläge – med årlig uppdatering även av tillkommande och avgående ytor och arbeten. Detta ger tydliga nyckeltal som står på stabil grund.

  • Säkerställande att tillräcklig andel av kostnaderna ägnas åt underhåll för att inte långsiktigt bygga upp underhållsskulden.

  • Bättre delaktighet i produktionsplaneringen som ger hög genomskinlighet.

  • Bättre synliggörande av den oskrivna kunskapen och erfarenheten. Det uppvärderar allas vårt arbete för en bättre verksamhet.

Kursens innehåll:

Styra och planera kyrkogård

Avsnitt 1: Styra och planera begravningsverksamhet
Aktuella utmaningar
Processtyrning
Strategisk planering – inre och yttre effektivitet
Tydliga begrepp och definitioner
Kravställande och lägsta godtagbara standard
Underhålls- och anläggningsarbeten
Årsplanering och produktionsplanering
Tid, kostnader och egenkontroll
Hur implementerar man detta i egen verksamhet?

Avsnitt 2: Materialgenomgång
Riktlinjer och arbetsgång
Checklista vid projektering
Checklista: Gestaltning för driftvänliga utemiljöer
Verksamhetstårta och verksamhetskartor
Egenkontroll utemiljö
Arbetsvolymmätning kyrkogård
Produktionsplan: Administration
Tidsmätning: Krematorium

Avsnitt 3: Vanliga frågor och svar

Är ni fler än 3 som vill gå kursen?
Använd formuläret nedan för att få ett rabatterat pris!
Skriv era uppgifter i meddelanderutan, hur många ni är, om ni vill ha tillgång i ett år eller en månad och om det gäller fler kurser eller endast denna!