Introduktion till kursen

En genomgång av kalkyleringens grunder med Claes-Anders Malmberg som har hållit kurs i ämnet i många år över hela landet. En full genomgång av grunderna, en genomgång av alla kalkylmallar du får med när du köper kursen och även vanliga fel och tvistefrågor.

Kursen är indelad i tre avsnitt och avsnitten är indelade i kapitel. När du har kollat klart ett kapitel slutför du det och går vidare till nästa. Kapitelindelningen gör så att du enkelt kan navigera och gå tillbaka till de sektioner som du vill kolla på igen.

När du har genomfört hela kursen får du ett kursintyg i pdf-format som certifikat på att du har gått kursen.

I kursen ingår 9st kalkylmallar som du kan använda när du kalkylerar din egen verksamhet.

Total tid: 4 timmar och 15 minuter.

Pris: 1 månads tillgång: 1795kr, 1 års tillgång: 2295kr – priser är inklusive moms.
Är ni fler än 3 som vill gå kursen? Använd formuläret längst ner på sidan för ett rabatterat pris!

Citat från tidigare kursutvärderingar: 
Inte en tråkig stund!
Otroligt inspirerande och underhållande!
Inspirerande o kunnig föreläsare!

Under kursen får du lära dig:

• Insikt i uppbyggnaden av typiska drifts- och projektbudgetar
• Grundläggande kunskap i självkostnads- och marknadskalkylering
• Kunskaper i marknadsprissättning av arbete, maskiner, material och OH-kostnader
• Ökad kunskap om kostnadsuppbyggnaden hos utförarna
• Lära dig vilka kvalitetsproblem och felkällor du ska vara vaksam på

Kursens innehåll:

Avsnitt 1: Kalkyleringens grunder
Utmaningar
Olika sätt att räkna
Direkta produktionskostnader
Gemensamma kostnader
Tydliga begrepp och definitioner
Nyckeltal
Räkna på gräsklippning
Räkna på skräp
Redovisning och budgetering
Hur genomför man detta?

Avsnitt 2: Genomgång av kalkyler
Arbetskraftskostnader
Maskinkalkyl
Baklängeskalkylering
Nyckeltalskalkyl
Digital dagbok
Budgetkalkyl
Projektkalkyl
Produktionskalkyl
Varuförsäljningskalkyl

Avsnitt 3: Vanliga fel och tvistefrågor
Okunskap
Vad ingår i arbetena?
Funktion eller utförande?
Information
Kontakt
Ansvaret
Fakturera
Vanliga kalkylfel
Hur blir vi bättre?

Är ni fler än 3 som vill gå kursen?
Använd formuläret nedan för att få ett rabatterat pris!
Skriv era uppgifter i meddelanderutan, hur många ni är, om ni vill ha tillgång i ett år eller en månad och om det gäller fler kurser eller endast denna!