Introduktion till kursen

En kurs om gröna bostadsgårdar med trädgårdsingenjören Erikka Chapman och Claes-Anders Malmberg som tidigare har varit en livesänd kurs. Kursen inkluderar även vanliga frågor och svar.

Kursen är indelad i två avsnitt och avsnitten är indelade i kapitel. När du har kollat klart ett kapitel slutför du det och går vidare till nästa. Kapitelindelningen gör så att du enkelt kan navigera och gå tillbaka till de sektioner som du vill kolla på igen.

När du har genomfört hela kursen får du ett kursintyg i pdf-format som certifikat på att du har gått kursen.

Total tid: 2 timmar och 25 minuter.

Pris: 1 månads tillgång: 995kr, 1 års tillgång: 1495kr – priser är inklusive moms.
Är ni fler än 3 som vill gå kursen? Använd formuläret längst ner på sidan för ett rabatterat pris!

Under kursen får du lära dig:

  • Hur blir bostadsgårdarna mångfunktionella, klimatsmarta och lättskötta?  
  • Hur får vi både beställare och boende att värdesätta utemiljöerna? 
  • Hur underlättar vi för skötselmedverkan och egen odling från de boendes sida? 

Citat från tidigare webbkurser:
”Tack för denna kurs, var väldigt intressant.”
”Intressant och bred info, men bra att få bekräftat att det är många som har liknande utmaningar och det känns ändå som om det finns goda möjligheter att arbeta mer konstruktivt framöver”
”Väldigt givande med konkreta exempel och ett brett perspektiv. Engagerade, kunniga föreläsare som är lätta att lyssna på.”

Kursens innehåll:

Gröna bostadsgårdar i fokus

 

Avsnitt 1: Tätortsnära skog- och natur
Gestalta och utforma bostadsgårdar för både biologisk och mänsklig mångfald
Skötselmedverkan och egen odling
Utemiljöarbetet i allmännyttan – rätt fokus
Svar från trendspaning

Avsnitt 2: Vanliga frågor och svar
Frågor och svar: Erikkas första föreläsning
Frågor och svar: Erikkas andra föreläsning

Är ni fler än 3 som vill gå kursen?
Använd formuläret nedan för att få ett rabatterat pris!
Skriv era uppgifter i meddelanderutan, hur många ni är, om ni vill ha tillgång i ett år eller en månad och om det gäller fler kurser eller endast denna!