En utbildning i kyrkogårdens upphandlingar med Claes-Anders Malmberg, som under många år har bistått åtskilliga kyrkogårdsverksamheter med att göra upphandlingar. […]

Vår välkända kurs i säker gravgrävning med Claes-Anders Malmberg som var den första att ta fram en kurs i ämnet. […]

En utbildning i säkert handhavande av park- och trädgårdsmaskiner med Claes-Anders Malmberg, som under många år har hållit säkerhets- och arbetsmiljökurser för åtskilliga förvaltningar över hela landet. […]

En utbildning i att styra och planera begravningsverksamhet med Claes-Anders Malmberg. […]

En kurs om tätortsnära skog- och naturmark med trädgårdsingenjören Erikka Chapman och Claes-Anders Malmberg som tidigare har hållits livesänt. […]