En genomgång av kalkyleringens grunder med Claes-Anders Malmberg. […]