En genomgång av kalkyleringens grunder med Claes-Anders Malmberg. […]

En utbildning i kyrkogårdens arbetsmiljöansvar med Claes-Anders Malmberg. […]

En utbildning i att styra och planera begravningsverksamhet med Claes-Anders Malmberg. […]