Vinterväghållningsdagarna 2020 – VVH ONLINE

Med anledning av omständigheterna valde vi att omvandla våra fysiska Vinterväghållningsdagar 2020 till: VVH-ONLINE 2020

Vinterväghållningsdagarna online är 2 digitala halvdagar med föreläsningar på huvudtemat: Kommunal Vinterväghållning.

Nedan följer programmet för de båda halvdagarna. 

Dag 1
21 oktober – robotisering och digitalisering

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 – 09.00 – Inledning och trendspaning inför 2021.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

09.00 – 09.25 – Trafikverkets arbete med digitalisering av vinterväghållningen på statliga vägar.
Föreläsare: Dan Eriksson, utredare/analytiker och nationell samordnare vinterunderhåll, vägsystem på Trafikverket. 

09.30 – 09.50 – KAFFEPAUS

09.55 – 10.15 – Kostnadskrävande vinterdrift i nya markanläggningar. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

10.20 – 10.40 – Elektriska arbetsmaskiner och deras kapacitet och förmåga
Föreläsare: Thomas Lövström, VD, Maskinparken Sverige AB

10.40 – 11.00 – KAFFEPAUS

11.00 – 11.30 – Förarlösa arbetsfordon med tillämpning på vinterväghållning.
Föreläsare: Viveca Wallqvist, seniorforskare på RISE. Nuvarande forskningsområden rör materialdesign, karaktärisering och innovation främst kopplat till transportområdet med fokus på aktiv mobilitet och automatisering.

11.35 – 12.00 – Digitala uppföljningssystem för vinterdriften.
Föreläsare: Per Bergström, CEO på B&M Systemutveckling AB

12.00 – Avslut och sammanfattning

Dag 2
22 oktober – Sopsaltning 2.0 – centrumytor och GC-vägar

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 –08.40 – Inledning 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

08.45 – 09.00 – Aktuella utmaningar för kommunal vinterväghållning. 
Föreläsare: Selda Taner, strateg drift och underhåll, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

09.05 – 09.40 – Drifthandbok för sopsaltning av gång-och cykelvägar.
Föreläsare: Anna Niska, forskningsledare drift och underhåll vid Statens Väg och Trafikforskningsinstitut, VTI

09.40 – 10.00 – KAFFEPAUS

10.00 – 10.20 – Utrusta och arbeta effektivt med sopsaltning.
Föreläsare : Pär Björckebaum, Sales Manager på Aebi-Schmidt Sweden AB

10.25 – 10.45 – Driftformer för sopsaltning, egen-regi eller inte?
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

10.45 – 11.10 – KAFFEPAUS

11.10 – 11.40 – Cirkulära salter och alternativa medel för vinterväghållning
Föreläsare: Fredrik Eide, Utvecklingschef, GC Rieber Salt

11.45 – 12.00 – Sopsaltningens kostnader och kalkyler.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

12.00 – Avslut och sammanfattning