Växtmaterial i offentliga rummet

Växtmaterial i offentliga rummet

Kurs om växtmaterial i det offentliga rummet

Växter är en viktig del av verksamheten och arbetsvolymen i parker och yttre fastighetsskötsel. Gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. Samtidigt som vi ägnar mycket tid åt planterings- och skötselarbete, är inköpsvolymerna av annueller ofta minskande medan perenna växter ökar i betydelse. Vedartade växter i form av friväxande och klippta häckar och buskar är en särskild utmaning.  

Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Förändrade behov och lösningsfokuserad förnyelse. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Vi måste möta våra kostnader och leverera mycket pang för pengarna, en stor utmaning om man har små växtvolymer, brett sortiment och många utplanteringsställen. Även om kommunalskatten finansierar parkplanteringarna är det mycket svårt att få resurser till gröna satstningar. Även i yttre skötsel av offentliga fastigheter är det en hård kamp mot inre skötsel och annan fastighetsförvaltning. Hållbarhet och korrekta växtval är oerhört viktigt för att möta tidens krav och erhållna budgetramar.

Med rätt växtval, inköpsförfarande och produktionsplanering kan skötsel- och underhållsinsatserna optimeras och växternas plats i förvaltningarnas arbete förstärkas.

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Citat från tidigare webbkurser:
– “Tack är supernöjd! Kommer inte på något negativt utan ett stort plus till allt!
– “Mycket bra och informativ kurs.”
– “Tackar för två lärorika dagar! Väldigt bra föreläsare och varierande ämnen.”
– “Tack för en jättebra kurs! Jag upplever kursen som helhet som ett axplock av matnyttig input på olika områden. Mycket bra information har förmedlats och viktiga frågor har lyfts.”

 

Program dag 1

08.30-08.45 Aktuella utmaningar kring planteringar och gröna satsningar i det offentliga rummet. Erfarenheter från senaste årens produktionsgenomlysningar.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

08.45-09.30 Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen.
Föreläsare: Trädgårdsingenjör Jenny Nilsson, Pantersnigeln

09.30-09.50 Paus

09.50-10.20 Kort om offentlig upphandling av växter. Lagen om offentlig upphandling gäller för kommuner och offentliga fastighetsbolag. Hur utnyttjar vi bäst konkurrensmöjligheterna och agerar på ett affärsmässigt sätt?
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

10.20-10.40 Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor och pollenkäter till deltagarna på temat: Växtval i offentliga rummet. Moderator: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

10.40-11.00 Paus

11.00-11.50 Fortsättning. Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen. Buskar och häckar, friväxande och klippta. Hur ska vi hitta rätt växtalternativ?
Föreläsare: Trädgårdsingenjör Jenny Nilsson, Pantersnigeln 

11.50-12.00 Presentation av genomförd bikupa

Program dag 2

08.30 Inledning

08.35-09.10 Att räkna på bemanning för skötsel av olika växter, material-, transport och overheadkostnader. Erfarenheter från genomförda genomlysningar. Enkla kalkyler och exempel från verkligheten. Arbetstidsåtgång för gräs, planteringar och vedartade växter. Priskalkylering för arbete, material, transport och overhead. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

09.10-09.30 Vad ser plantskolorna för trender när det gäller växtmaterial i offentlig miljö? Vad efterfrågas mer och mindre? Och hur kan vi som växtköpare bli bättre på att köpa rätt växter för rätt ändamål?
Föreläsare: Miriam Dovrén, plantskolist & ägare till Nya Eriksbo Plantskola AB

09.30-09.50 Paus

09.50-10.15 FortsättningVad ser plantskolorna för trender när det gäller växtmaterial i offentlig miljö? Vad efterfrågas mer och mindre? Och hur kan vi som växtköpare bli bättre på att köpa rätt växter för rätt ändamål?
Föreläsare: Miriam Dovrén, plantskolist & ägare till Nya Eriksbo Plantskola AB

10.15-10.40 Gräs för olika ytor och förhållanden. Vilken skötsel behövs? Hur är det med tillväxten, tåligheten mot torka och sjukdomar? Vad ska vi tänka på när det gäller nya gräsytor?
Föreläsare: Jörgen Nilsson, trädgårdsingenjör, Skånefrö

10.40-11.00 Paus

11.00-11.35 Ätbara växter i offentliga planteringar.
Föreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör på Vild & Vacker Trädgård

11.35-11.50 Analys av föregående dags trendspaning och vad signalerna betyder i förändringsbehov.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

11.50-12.00 Sammanfattning och avslutning

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers 
2-3 personer: 2600kr/pers 
4 personer eller fler: 2400kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Har du några frågor, kontakta Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg och digitalt kursmaterial skickas ut efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.