Välutbildade arbetsledare behövs

Välutbildade arbetsledare inom trädgårdsbranschen är en bristvara, och behoven kommer att bli ännu större de närmaste åren när stora pensionsavgångar väntas. Därför har en unik arbetsledarutbildningen inom byggnation, skötsel och förvaltning av utemiljö tagits fram – en utbildning som företrädare för den gröna näringen står bakom.

Äntligen kommer en utbildning som vänder sig till dem som redan jobbar i trädgårdsbranschen och som vill ta ett steg till i sin karriär, nämligen yrkeshögskoleutbildningen Arbetsledare – specialisering trädgård! Den är skräddarsydd så att man ska kunna fortsätta sitt arbete, genom att den är på distans, går på halvfart och har ett långt uppehåll från april till augusti när branschen är som hetast. Men den passar lika bra för dem som har en säsonganställning och därmed inte arbetar under vinterhalvåret.

Förutom dem som vill göra en yrkeskarriär som arbetsledare inom kyrkogårdssidan, entreprenadverksamhet eller andra trädgårdsföretag, vänder sig arbetsledarutbildningen också till egenföretagare som vill att deras företag ska växa genom att anställa personal och vara med och räkna på de större projekten. Utbildningen tar upp alltifrån miljö, kvalitet, ekonomi och juridik till hur man leder andra människor på bästa sätt. Under utbildningen ska man dessutom följa en duktig arbetsledare i dennes dagliga arbete i ett antal dagar.

Ett bevis på att arbetsledarutbildningen behövs är att vi på Akademi Båstad Yrkeshögskola redan, drygt ett och halvt år innan de första studerande slutar, har fått förfrågningar från företag som vill anställa de här personerna. Ja, behovet är som sagt stort av den här typen av kompetens. Så varför inte satsa på dig själv och gå en utbildning som får dig att växa som människa och medarbetare!

Akademi Båstad erbjuder även yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare och en ettårig grundutbildning inom trädgård.

Fakta om utbildningen

Omfattning: 120 YH-poäng (motsvarar 24 veckors heltidsstudier)

Studieperioder: Utbildningen är fördelad på två perioder:
Första perioden: 18 januari 2016 – 8 april 2016
Andra perioden: 29 augusti 2016 – 31 mars 2017

Fysiska träffar: Totalt sex träffar – fem i Båstad och en i Stockholm – jämt fördelade under de båda studieperioderna. Varje tillfälle varar i tre heldagar (varav ett av tillfällena endast två heldagar).

Praktik: Utbildningen innehåller 20 heldagars praktik där man får följa en arbetsledare i dennes dagliga arbete, dagar som man kan förlägga när man vill under perioden januari 2016 – mars 2017 på en arbetsplats i sitt närområde.

Förkunskaper: Minst fem års yrkeslivserfarenhet på halvtid från trädgårdsbranschen eller ettårig trädgårdsutbildning och tre års yrkeslivserfarenhet på halvtid inom trädgård. (Se hemsidan för mer detaljer.)

Geografiskt upptagningsområde på sökande: Utbildningen är nationell, så personer från hela landet är välkomna med sin ansökan. (Även personer från övriga Norden är välkomna men en ansökan.)

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2015

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad

Studera med a-kassa: Oftast finns det möjlighet att studera på halvfart under högst 20 veckor per ersättningsperiod och samtidigt få arbetslöshetsersättning. (Kontakta din a-kassa för mer information.)

Jobba under utbildningen: Eftersom halvtidsstudierna sker på distans och i huvudsak under vintersäsongen, finns det möjlighet för den som vill att fortsätta arbeta.

Fredrik Thomée, utbildningsledare, Akademi Båstad

Fakta

Huvudman: Akademi Båstad Yrkeshögskola, en del av Båstads kommun

Mer information: Gå in på https://www.bastad.se/akademibastad/yh-utbildningar/utbildningar/arbetsledare_tradgard/
eller ring Fredrik Thomée på telefon 0431-776 50 eller skicka ett e-postmeddelande till fredrik.thomee@akademi.bastad.se