Underhållsfri anläggning med återvunnen plast

Det har blivit en stor efterfrågan på återvunnen plast för utemiljöbruk de senaste åren och flera stora projekt har genomförts i Sverige. Exempelvis har Baggers bro i Malmö fått nybeläggning. Det fanns önskemål om en beläggning som inte är hal när den blir blöt och som inte kräver något underhåll. Att materialet samtidigt är en produkt som är tillverkad av återvunnen plast måste betraktas som ett plus. Andra projekt är t. ex varvsparken i Malmö med gångvägar i plast och stadsparken i Lund med bänkar/lådor och gångvägar i plast.

Materialet har en livslängd på ca. 80 år och har funnits på marknaden i runt 20 år. Det har visat sig att materialets utseende och egenskaper inte förändrats nämnvärt under dessa år. Förväntad livslängd på offentliga anläggningar är mellan 20 och 30 år.

Fördelar med återvunnen plast

Plasten kräver inte något underhåll.                                   
Mycket lång livslängd utan underhåll.

Blir inte hal när det är blött.

Kostnaden för plast är relativt låg jämfört med dess livlängd.
Återvunnen plast är ett hållbart material och kan återanvändas.
Ingen avsiktlig avverkning av skog.
Det är möjligt att ta bort graffiti på återvunnen plast
Plasten kan inte absorbera vätska och kan därför monteras i vatten, sand eller jord utan att börja ruttna.
Robust och hög slitstyrka.

Utmaningen.

Återvunnen plast har många fördelar men också begränsningar. Mindre draghållfasthet jämfört med trä, så där måste kompenseras för materialdimensioner och ibland mindre CC mått. Att arbeta med återvunnen plast är på många sätt som trä, men där finns små, men viktiga faktorer som bör vidtas. Bland annat påverkas plasten av temperaturförhållanden  och hänsyn måste därför tas till att materialet har möjlighet att röra sig. Sist men inte minst måste man naturligtvis se till det utseende man önskar av anläggningen. Återvunnen plast har många praktiska fördelar men är inte lämpligt för alla typer av anläggningar.

Typer av applikationer

Återvunnen plast används för konstruktion och beläggning på broar och gångväga, spångar på strand, sandlådor, kantsystem, beläggning på ståltrappor, bänkar och bord och mycket mer.

Thor Dahl, filialansvarig för G9 i Sverige

Fakta

G9 är ett danskt företag med en filial i Sverige. G9 arbetar med anläggning av park och stadsrum, samt utvecklar och tillverkar utrustning för parker och stadsrum.
G9 ger råd i små och stora projekt.

Besök hemsidan på https://www.g9.dk

Thor Dahl
0709785300
Mail: thd@g9-se.se