Tätortsnära skog- och natur

Skog & Natur Kurs

Livesänd webbkurs i tätortsnära skog-och natur
Datum: 17 Februari 2022, kl. 08:30 – 12:00

Hur synliggör och uppvärderar vi en hållbar förvaltning av tätortsnära skogar och naturmark?

Hur ska vi kunna göra de rätta valen för att få kommuninvånarna mer nöjda med såväl naturmarken som den tätortsnära skogen i både förvaltning och upplevelse? Vad ger mest pang för pengarna? Hur får vi kommuninvånare, politiker, medarbetare och andra intressenter engagerade i ett målinriktat arbete? 

Målgruppen är park/gatukontor, samhällsbyggare m fl och temat för dagen är avpassat för chefer, förvaltare, naturvårdare, jägmästare m fl hos kommuner m.fl.

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla! 

Citat från tidigare webbkurser:
– “Otroligt fint engagemang, kunskap och inspirerande.”
– “Fantastisk bra föreläsningar i kursen. Verkligen lärorikt.”
– “Bra föreläsningar, väldigt bra riktat med relevanta utmaningar som gäller för oss som jobbar i kommun. Lagom djup i dom olika ämnena gick inte för djupt in i detaljer. Bra med beräkningarna och jämförelsetalen.”
– “Värdefullt att få ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Ofta tror man att man behöver uppfinna hjulet men hjulet finns oftast redan där ute.”

Program:

08.30 Inledning och erfarenheter från de senaste årens genomlysningar av park- och naturverksamhet i olika kommuner. Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: Vägval – tätortsnära skog och natur.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

09.00-09.30 Hur utvecklar man tätortsnära skog för naturvärden och rekreation?
Föreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild & Vacker trädgård

09.30-09.50 Paus

09.50-10.40 Förvaltning av naturmark och tätortsnära skog, mer än skogsbruk och naturvård. Erikka Chapman berättar och diskuterar kring hur man hanterar annektering av allmän plats, olovlig fällning av träd, kontakt med brukare och mer som följer med när man förvaltar naturmark och tätortsnära skog. 
Föreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild & Vacker trädgård

10.40-11.00 Paus

11.00-11.30 Hur jobbar XX kommun med förvaltning av tätortsnära skog och natur? Vilka önskemål finns från invånarna?
Föreläsare: Ej klar

11.30-11.55 Presentation av resultatet från morgonens gemensamma trendspaning kring vägvalen framåt.
Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

11.55-12.00 Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:

Vid anmälan av:
1 person: 1450kr/pers
2-3 personer: 1300kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Om du har några frågor kontakta Maria Malmberg på maria@acama.se

Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag, digital kursdokumentation samt digitala kursintyg.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Det går att deltaga via webbläsare eller genom att ladda ner programmet kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen. Även ett kort självtest i slutet av kursdagen. 

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.