Park

Hjälpsådd av slitna gräsytor

Hjälpsådden görs förstås när glesa gräsytor behöver omsådd, men också när man vill öka andelen mer slitstarka ädelgräs. 

[…]

Park

Bygga och komponera med grönt

Hur får vi våra planteringar vackra och funktionella? Helena Rosenlöf ger goda råd och tips på vägen.

[…]