Styra och räkna – kyrkogård

Kurserna styra och räkna kyrkogård ger viktiga kunskaper!

Nya planeringskunskaper behövs eftersom vi får allt fler utmaningar i takt med samhällets och verksamhetens förändring. I vintras genomförde vi de första kurserna i detta kompetensutvecklingsprogram och inför budgetarbetet 2023 anordnar vi nu kurserna igen.

Kurserna är livesända via Zoom och omfattar vardera två halvdagar.

Målgrupp: kyrkoherdar, verksamhets- och enhetschefer, drift- och underhållsplanerare, projekt- och planeringsingenjörer, arbetsledare, lagledare, ekonomer/controller m. fl.

Citat från tidigare kursdeltagare:

“Bra: Att ha de interaktiva frågorna. Schysst att bjuda på en massa filer. Ni är väldigt trevliga och proffsiga i allt runtomkring kurserna, bra info före och efter”

“Bra tempo, bra och intressanta frågeställningar och jättebra att vi får ta del av mallar”

“Det var bra att kursen var live och inte inspelad. Bra med frågor, det gör att man tänker till.”

Kursinnehåll – styra, planera och samordna

 • Aktuella utmaningar
 • Processtyrning
 • Strategisk planering – inre och yttre effektivitet
 • Tydliga begrepp och definitioner
 • Verksamhetens innehåll och omfattning   
 • Kravställande och Lägsta Godtagbara Standard
 • Frivilliga och obligatoriska uppgifter – prioriteringar
 • Genomförande/ utförande/kvalitetssäkring/ uppföljning
 • Årsplanering/ produktionsplanering
 • Goda exempel från andra kyrkogårdsförvaltningar

Kursinnehåll – räkna och kostnadsfördela

 • Aktuella utmaningar
 • Fasta och rörliga anslagsramar och kostnader
 • Tydliga begrepp och definitioner
 • Produktionskalkyler och arbetsvolymsberäkning
 • Nyckeltal – framräkning och jämförande
 • Produktionsredovisning och budgetering
 • Gränssnitt, t ex mellan avgifts- och skattefinansiering
 • Utspädningseffekter och reglering – tillkommande/avgående ytor och arbeten
 • Angreppssätt för ekonomi i balans
 • Goda exempel från andra kyrkogårdsförvaltningar

Vad vinner förvaltningen på att låta chefer och medarbetare genomgå kompetensutvecklingsprogrammet?

 • Bättre samspel med samutnyttjande av resurser och samlade logistiska lösningar för transporter, lokaler, arbetsutförande mm.
 • Bättre digitala systemstöd i ledning, planering och samordning av allt från arbetsutförande, maskinanvändning, materialinköp till entreprenadstyrning och dokumentation.
 • Bättre kalkyler och resurshushållning, byggt på verkligt nuläge – med årlig uppdatering även av tillkommande och avgående ytor och arbeten. Detta ger tydliga nyckeltal som står på stabil grund.
 • Säkerställ att tillräcklig andel av kostnaderna ägnas åt underhåll för att inte långsiktigt bygga upp underhållsskulden.
 • Bättre delaktighet i produktionsplaneringen ger hög genomskinlighet.
 • Bättre synliggörande av den oskrivna kunskapen och erfarenheten. Det uppvärderar allas vårt arbete för en bättre verksamhet.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg, som genomlyst och produktionskalkylerat åtskilliga kyrkogårdsverksamheter, tillsammans med inbjudna gästföreläsare från branschen. Vi kommer också att ha interaktiva bikupor, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom.

Fakta

Det går att anmäla till ett eller två steg.
Max 30 deltagare på varje steg.

Ett steg, om två halvdagar
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 3800kr/pers
2-3 personer: 3500kr/pers
4 personer eller fler: 3200kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är två livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Två steg, om fyra halvdagar:
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 7600kr/pers
2-3 personer: 7000kr/pers
4 personer eller fler: 6400kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är fyra livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Dagarna livesänds via det digitala mötesverktyget Zoom Webinar. Programmet är kostnadsfritt och det går att medverka både via webbläsare och nedladdat program.

En instruktion för Zoom skickas ut i samband med anmälan.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med programmet.