Stratacell tas i bruk i Sverige

StrataCellTM är ett avancerat jordcellssystem som modulkonstrueras. Det förstärker sampolymer för att ge en mer robust struktur än någonsin tidigare. Det är uppbyggt med lättillgängliga öppningar för rötterna, utan att kompromissa med den strukturella matriskonstruktionen.

StrataCells trädrabattsystem kan användas överallt där träd planteras, oavsett markbeläggningar. Då ett träds rötter behöver jord som inte pressas samman av trafik eller annan belastning är ett avancerat rotvänligt bärlagersystem för trädrabatter ett måste, och detta kan ge upp till 94% okomprimerad jordmängd.

Det finns många ställen på där detta system kan bidra till att ge stadsträd de optimala växtförutsättningarna, samtidigt som beläggningar som parkeringsplatser, rabatter och vägrabatter, torg osv. skonas mot rotskador.

StrataCells har bland annat använts i Eskilstuna kommun, där Parkavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen efter den positiva upplevelsen av användningen planerar att även satsa på StrataCells i samband med framtida projekt.

Enligt Verksamhetschefen för Park- och Naturavdelningen är StrataCells snabbare och mycket lättare att använda än skelettjord.

– Vi kommer att fortsätta använda StrataCells i andra projekt. Vi har även pratat med andra Kommuner. Erfarenheten av att arbeta med Milford är mycket bra, säger Bo Karlsson, Verksamhetschef, Park- och Naturavdelningen i Eskilstuna kommun.

Träd är verkligen en betydande och nästan oumbärlig del av våra stadsmiljöer, men de måste oftast växa upp under svåra förhållanden. Kvalitetsjord för rötterna är ett måste. StrataCells ger en optimal tillväxtjord för rötterna och det är samtidigt ett miljövänligt val, då modulerna är tillverkade av avfall som i annat fall hade förblivit vanligt avfall, säger Mark Walton, projektledare från Milford.

Mark Walton, projektledare på Milford, Danmark

Fakta

Utöver ovannämnda tar StrataCell även hänsyn till miljön. Milfords system är framställda med en reducering av miljöfarliga avfall i baktanke. Modulerna är tillverkade av 100% postindustriella avfall och utnyttjar därmed material som i annat fall hade hamnat på soptippen.  

För mer information se https://www.milford.dk/sv