Samordnat utförande av utemiljöarbeten – effektivisering och optimisering

Samordnat utförande av utemiljöarbeten – effektivisering och optimisering

Pris, information och formulär för bokning finns längre ner på sidan.

Utemiljöarbetena har olika driftformer; egen-regi, entreprenad eller blandform. Samordning inom det totala arbetsområdet är ofta en viktig del i effektiviseringsarbetet. Det kan vara inom en kommuns gata/park, offentliga eller kommersiella fastighetsnära utemiljöer eller på kyrkogårdsområdet i ett storpastorat.

Huvudfrågor i denna workshop:

Hur samordnas beställande- och utförande av utemiljöarbetena på bästa sätt?

Hur kan egna och andra personella och maskinella resurser samordnas?

Hur kan gemensamma servicefunktioner understödja kärnverksamheten?

Hur regleras ansvar och ersättningar på bästa sätt?

Innehåll:
Verksamhetsöverförda utemiljöarbeten genom sammanslagning eller köp från eget bolag.

Samordnat utnyttjande av produktionsresurser och gemensamma servicefunktioner.

Reglering av tillkommande eller avgående arbeten eller ytor i entreprenader och intraprenader.

Rollfördelning i ledning, planering och samordning på beställare- och utförandesidan?

Projekt- och verksamhetsplan för korrekt fördelning och avgränsning mellan beställare och utförare.

Information och kostnad:

Workshop bokas som en livesänd halvdag med fokus på antingen; ”Park”, ”Gata”, ”Kyrkogård” eller ”Fastighetsnära utemiljöer”. Vilket fokus som önskas väljs i förfrågningsformuläret.

Tid: 08.30 – 12.00, inkl. två kortare pauser.

Maxantal deltagare: 10 personer. Samtliga deltagare behöver ha tillgång till webbkamera och mikrofon under workshopen. Workshopen livesänds via Zoom webbinarium.

Kostnad: 15.000kr exkl. moms för en livesänd halvdagsworkshop inklusive digitalt material.

Fördjupningsworkshop

Fördjupande halvdag/halvdagar med samma inriktning (gata, park, kyrkogård, fastighet) går att köpa till och skräddarsy efter en första genomförd workshop. Fortsättningsworkshop halvdag kostar 20.000kr exkl. moms. Uppföljande och fördjupande workshops kräver att kunden på förhand besvarar ett frågeformulär från oss för att vi ska kunna utarbeta ett förslag på upplägg som stäms av med kunden innan beställning.

Exempel huvudpunkter till uppföljande workshops:
Hur byter vi själva utförandeform? Vad skulle effekter och konsekvenser innebära för oss? Ekonomiskt, organisatoriskt och arbetsmiljömässigt.
Vi skapar tillsammans ett embryo till färdplan för ert vidare arbete.