Samhällsuppdrag, standard och prioriteringar

Samhällsuppdrag, standard och prioriteringar

Pris, information och formulär för bokning finns längre ner på sidan.

Dagens utförandestandard är många gånger förankrad i en skötselplan men man arbetar olika på olika arbetsplatser, utan tydlighet i vare sig nuläge eller lägsta godtagbara standard. På många ställen har man inte heller definierat vad som ingår och inte ingår i själva samhällsuppdraget.

Huvudfrågor i denna workshop:
Vad kan vi inte utföra om vi inte får mer pengar?

Vad måste vi ändå utföra även om vi får mindre pengar?

Hur prioriterar vi rätt för att klara våra samhällsuppdrag?

Innehåll:
Samhällsuppdragets avgränsningar i obligatoriska och frivilliga uppgifter.

Skötselprodukter utifrån branschstandard för valt fokus, t. ex

för park – funktionella parker,

för gata – funktionella gator,

för fastighetsnära utemiljöer – tjänstebeskrivning utemiljö,

för kyrkogård – kyrkogårdshandboken.

Inre och yttre effektivitet – våga välja väg och skapa tydlig målbild.

Förtydliga nuläget med poängsystem. Rangordna underhållsbehovet och prioritera. Ta fram en toppen och botten lista.

Angreppssätt för ekonomi i balans.

Produktionens kostnader. Kostnadsandelarna ger viktig kunskap; egna personalresurser,

entreprenörer, material, maskiner/fordon och overhead.

Hur kopplas kravställande och volymer till anslagssystemen?

Hur prioritera rätt på bästa sätt?

Information och kostnad:

Workshop bokas som en livesänd halvdag med fokus på antingen; ”Park”, ”Gata”, ”Kyrkogård” eller ”Fastighetsnära utemiljöer”. Vilket fokus som önskas väljs i förfrågningsformuläret.

Tid: 08.30 – 12.00, inkl. två kortare pauser.

Maxantal deltagare: 10 personer. Samtliga deltagare behöver ha tillgång till webbkamera och mikrofon under workshopen. Workshopen livesänds via Zoom webbinarium.

Kostnad: 15.000kr exkl. moms för en livesänd halvdagsworkshop inklusive digitalt material.

Fördjupningsworkshop

Fördjupande halvdag/halvdagar med samma inriktning (gata, park, kyrkogård, fastighet) går att köpa till och skräddarsy efter en första genomförd workshop. Fortsättningsworkshop halvdag kostar 20.000kr exkl. moms. Uppföljande och fördjupande workshops kräver att kunden på förhand besvarar ett frågeformulär från oss för att vi ska kunna utarbeta ett förslag på upplägg som stäms av med kunden innan beställning.

Exempel huvudpunkter till uppföljande workshops:
Hur byter vi själva utförandeform? Vad skulle effekter och konsekvenser innebära för oss? Ekonomiskt, organisatoriskt och arbetsmiljömässigt.
Vi skapar tillsammans ett embryo till färdplan för ert vidare arbete.