Säker fastighetsskötsel

Säker fastighetsskötsel

Livesänd webbkurs i säker fastighetsskötsel

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med användning av arbetsutrustning och arbeten med förhöjda arbetsmiljörisker sker på ett säkert sätt. Fastighetsskötare runt om i landet har ett ansvarsfullt och varierat serviceyrke både inom- och utomhus. Denna livesända fortbildning ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor i fastighetsskötseln.

Mål:

Att ge fördjupad inblick i och kunskap om arbetets särskilda utmaningar, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler som behöver beaktas och förebyggas.

Målgrupp:

Fastighetsskötare, lagbasar och arbetsledare.

Kursinnehåll:

• Renhållningsarbete, städning och soptömning

• Arbete på stege och arbetsbock

• Ergonomi, buller, vibrationer och kemikaliehantering

• Arbete med handhållna och handförda småmaskiner som trimmer, lövblås, häcksax, motorgräsklippare, snöslunga etc. Arbete med åkgräsklippare.

• Kort genomgång av serviceyrkenas grundvalar och kontakter med boende och besökande

• Fastighetsägares ansvar för trygg utemiljö och vinterväghållning

• Vad gäller för ensamarbete, minderåriga och frivilligas medverkan?

Kursledare är Claes-Anders Malmberg (bild nedan) som har mångårig erfarenhet inom branschen.
Claes-Anders Malmberg

Interaktiva frågor och möjligheter att ställa egna frågor till kursledaren i chatten.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1600kr/pers
2-3 personer: 1450kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 2 veckor innan kursstart

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning

Du kan också beställa kursen som en uppdragsutbildning. För mer information använd formuläret nedan.