Säker fastighetsskötsel

Säker fastighetsskötsel

Livesänd webbkurs i säker fastighetsskötsel

Kursen hålls till hösten och datum kommer snart.
Däremot kan ni redan nu beställa kursen som en digital uppdragsutbildning. Just nu har vi ett kampanjpris för uppdragsutbildningar: 20.000kr ex. moms för obegränsat antal deltagare. Kontakta oss via formuläret nedan vid intresse.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med användning av arbetsutrustning och arbeten med förhöjda arbetsmiljörisker sker på ett säkert sätt. Fastighetsskötare runt om i landet har ett ansvarsfullt och varierat serviceyrke både inom- och utomhus. Denna livesända fortbildning ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor i fastighetsskötseln.

Mål:

Att ge fördjupad inblick i och kunskap om arbetets särskilda utmaningar, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler som behöver beaktas och förebyggas.

Målgrupp:

Fastighetsskötare, lagbasar och arbetsledare.

Kursinnehåll:

• Renhållningsarbete, städning och soptömning

• Arbete på stege och arbetsbock

• Ergonomi, buller, vibrationer och kemikaliehantering

• Arbete med handhållna och handförda småmaskiner som trimmer, lövblås, häcksax, motorgräsklippare, snöslunga etc. Arbete med åkgräsklippare.

• Kort genomgång av serviceyrkenas grundvalar och kontakter med boende och besökande

• Fastighetsägares ansvar för trygg utemiljö och vinterväghållning

• Vad gäller för ensamarbete, minderåriga och frivilligas medverkan?

Kursledare är Claes-Anders Malmberg (bild nedan) som har mångårig erfarenhet inom branschen.
Claes-Anders Malmberg

Kursen är en halvdagskurs som livesänds kl. 08.30 – 12.00. Interaktiva frågor och möjligheter att ställa egna frågor till kursledaren i chatten.