Aktuella kurser för tekniska förvaltningar Aktuella kurser för tekniska förvaltningar | Gröna Trender

Publicerad: 2021-05-18 10.21 | Senast ändrad: 2021-07-12 15.04

Aktuella kurser för tekniska förvaltningar

 

Livesända digitala kurser

Livesänd webbkurs i "gräva och schakta säkert 

Gatuarbetare och anläggningsarbetare som deltar i grävningsarbeten utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning och instruktioner för säker schakt, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler. 

Datum: 7 september 2021

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450 kr/pers, 2-3 personer: 1300 kr/pers, 4 personer eller fler: 1100 kr/pers (samtliga priser är exklusive moms)

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=429


Livesänd webbkurs: Växtmaterial i offentliga rummet

Växter är en viktig del av verksamheten och arbetsvolymen i parker och yttre fastighetsskötsel. Gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. Samtidigt som vi ägnar mycket tid åt planterings- och skötselarbete, är inköpsvolymerna av annueller ofta minskande medan perenna växter ökar i betydelse. Vedartade växter i form av friväxande och klippta häckar och buskar är en särskild utmaning. 

Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Förändrade behov och lösningsfokuserad förnyelse.

Datum: 8-9 september 2021

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 2900kr/pers, 2-3 personer: 2600kr/pers, 4 personer eller fler: 2400kr/pers (samtliga priser är exklusive moms)

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=491
 

Livesänd webbkurs - kommunal vinterväghållning

Acama ordnar en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, kommunal vinterväghållning. Kursen ges som halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten.

Snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling och sandupptagning utgör tillsammans en väsentlig del av gatudriftens och fastighetsdriftens kostnader. Ändå gör vi ofta som vi alltid har gjort och fortsätter att gå i gamla fotspår och hjulspår. Kursdagen är praktiskt orienterad och ger en god sammanfattning av lagstiftning, kunskapsläge, arbetstekniker och maskinteknik samt vanliga utförarproblem och driftfrågor.

Målgruppen är arbetsledare, planerare, maskinförare, gatu- och parkarbetare samt fastighetsskötare.

Datum: 
14 september 
19 oktober

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450 kr/pers, 2-3 personer: 1300 kr/pers, 4 personer eller fler: 1100 kr/pers (samtliga priser är exklusive moms)

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=297
 

Livesänd webbkurs: Lekplatser - från projekt till drift och underhåll 

Vi måste möta våra kostnader och leverera mycket pang för pengarna, en stor utmaning om man har många lekplatser, utspridda i kommunen och många behov att fylla. Med rätt planering och projektering, tydlig projektledning och rätt överlämnande till driften är en god start på lekplatsens liv redo att börja. Drift- och underhållsplanering och budgetering kräver noggranna val och kontinuerlig kontroll av lägsta godtagbara standard i förhållande till vad som byggts och ska uppnås i form av tillgänglighet, säkerhet, renhet och upplevelsevärden.

Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat. 

Datum: 
6-7 oktober 2021

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 2900kr/pers, 2-3 personer: 2600kr/pers, 4 personer eller fler: 2400kr/pers (samtliga priser är exklusive moms)

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=495
 

Livesänd webbkurs - tätortsnära skog och natur

Acama ordnar en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, tätortsnära skog och natur. Kursen ges som halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten.

Hur ska vi kunna göra de rätta valen för att få kommuninvånarna mer nöjda med såväl naturmarken som den tätortsnära skogen i både förvaltning och upplevelse? Vad ger mest pang för pengarna? Hur får vi kommuninvånare, politiker, medarbetare och andra intressenter engagerade i ett målinriktat arbete?

Målgruppen är park/gatukontor, samhällsbyggare m fl och temat för dagen är avpassat för chefer, förvaltare, naturvårdare, jägmästare m fl hos kommuner m.fl.

Datum: 
14 oktober

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450 kr/pers, 2-3 personer: 1300 kr/pers, 4 personer eller fler: 1100 kr/pers (samtliga priser är exklusive moms)

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=499

 

Livesänd webbkurs - projektstyra och förvalta nya utemiljöer

Acamas VD Claes-Anders Malmberg och landskapsarkitekten Maria Rydell från Forsen ger inspiration och lösningar att tänka om och göra rätt på resan från idé till driftsatt anläggning. Vi vill också ge kunskap om hur man stärker sin analys- och beslutsförmåga kring planering och utförande av olika markanläggningsarbeten och deras efterföljande drift och underhåll.

Första kursdagen kommer vi lägga fokuset på projektverksamheten och hur man får sina markanläggningar i balans under ett livstidsperspektiv. Under andra dagen kommer fokuset att ligga på förvaltarperspektivet och hur man bedömer skötselstandarder utifrån obligatoriska och frivilliga uppgifter, lägsta godtagbara standard och volym i relation till insatta medel.

Datum: 24-25 november 2021

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 2900kr/pers, 2-3 personer: 2600kr/pers, 4 personer eller fler: 2400kr/pers (samtliga priser är exklusive moms)

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=422
 

Varmt välkommen att anmäla dig till någon våra utbildningar!

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär: 
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Fakta

ACAMA arrangerar sedan 2020 endast digitala utbildningar.

Samtliga webbkurser livesänds via programmet ZOOM.
Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt att använda.

För information om respektive kurs (avgift, innehåll etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret:
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se