Tar gräsklippningen mycket av parkens budget? Tar gräsklippningen mycket av parkens budget? | Gröna Trender

Publicerad: 2019-02-18 14.48 | Senast ändrad: 2019-02-18 20.18

Tar gräsklippningen mycket av parkens budget?

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna. I takt med att våra städer förtätas och exploateras så vill byggherrarna maximera sina byggrätter och inte själva svara för sidoytorna, den s k förgårdsmarken. Dessa ger ju inget försäljningsvärde utan kräver bara skötsel. Men i exploateringen av nya bostads- och handelsområden vill man inte ha högväxande gräs alldeles in på knuten och inte heller att dagvattenavledningen ligger på den kommersiellt utnyttjbara marken. Kortklippt gräs och någorlunda regelbunden renhållning behövs på dessa ofta uppsplittrade och svåråtkomliga ytor. Den skötseln hamnar på det offentliga.

Bild1

En stad med 50.000 invånare kan ha 1.000.000 m2 bruksgräsmatta och många kranskommuner till storstäderna med väsentligt färre invånare än så känner också av infrastrukturens förändring och dess följder för parkens gräsytor.

Bild2

 


Robotgr-sklippare

Klicka på bilden för att kolla in Barmarksdagarna 2019


Vad tror man sig då behöva förändra när det gäller grässkötseln i våra parkverksamheter? Här är ett axplock möjligheter från en workshop jag körde på ämnet:

 

Bild3

Bruksgräset kostar ofta runt 3-4 kronor per m2 och år om vi ska veckoklippa, putsa och sköta renhållning/lövtuggning. Tiden när parkgräset utgjordes av stora fria ytor överallt är förbi och sidoytorna med hinder blir allt fler. Ställtiderna har därför ökat rejält under senare år och andelen av parkens budget som går till bruksgräset har stigit. Ändå är det inte så ofta som man verkligen tagit fram skötselkalkyler och vägt nyttan mot kostnaden. Eller så har man gjort det men inte funnit något politiskt och förvaltningsmässigt gångbart alternativ.

Bild4

Men är det då rimligt att en så stor del av budgeten går till det som inte är aktivitetsytor, bara för att det ska vara så och att vi är rädda för förändringar? Och vad händer med alla de andra verksamheterna inom parken som får skjutas åt sidan av pengabrist?  Vi får inte bli svaren skyldiga.

Bild5

Det är dags att hitta fungerande alternativ och se till kommunens bästa. Men gräsets kostnader får inte växa kommunerna över huvudet.

 

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Fakta

Kolla in Barmarksdagarna 2019

 

Klicka här

Datum och plats

20-21 mars 2019 på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla
Barkarby Torg 2-5, 177 46 Järfälla.

Första dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 17.00.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 15.30.

Klicka på länken för att komma till anläggningen:

http://www.lassemaja.se/kontakt/

Kostnad

Deltagaravgiften är 6495 kr exklusive moms och inkluderar: kaffen, luncher, dokumentation, pubquiz och en öl, samt konferensmiddag.

Fram till den 20 Februari gäller erbjudandet gå 4 betala för 3!

Anmälan

Klicka här

Maila din anmälan till Maria Malmberg (kurs/konferensansvarig på Acama Konsult AB) maria@acama.se
Du kan också ringa 070-6398893 och tala in ett meddelande så ringer vi upp så snart som möjligt!
Du kan också anmäla dig på Gröna Trenders sida för kursanmälan.