Utveckla gata-/parken i en genomlysning Utveckla gata-/parken i en genomlysning | Gröna Trender

Publicerad: 2018-12-06 10.11 | Senast ändrad: 2018-12-06 20.04

Utveckla gata-/parken i en genomlysning

Efter 5 genomlysande workshoper hos gata-, park- o natur i Tyresö kommun under hösten, är det nu dags att analysera resultaten. Och i februari börjar jag bistå Borlänge kommun med produktionsplaner/ kalkyler o nyckeltal för gata/park/vinter. Fast då är jag inte själv att hålla i det utan kunnige agronomen Anders Larsson och jag gör det tillsammans.

#stadsmiljö #trafik #infrastruktur #gatudrift #parkdrift

Några gånger om året är jag ute och genomlyser gatu-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel runt om i landet. Det har jag gjort länge men denna formen av delaktighetsskapande workshopar är inte så gammal utan den har jag använt de senaste fem åren i mer än tio olika uppdrag.

Verksamhetsstyrning, produktionsplanering/ bemanning, arbetsmiljö, lager- och förrådsverksamhet, samplanering  och gränsdragning mellan projektering/ anläggning/ etableringsdrift / vanlig drift , konkurrenskraft, kostnadsfördelning/nyckeltal och liknande är då föremål för 4-6 delaktighetsskapande och kunskapsförmedlande workshopsdagar, innan analys och presentation sker.

Genomlysningen är till för att få en nulägesbild av verkligheten. Här kommer lite råd och erfarenheter i en kort podcast om hur en sådan genomlysning går till och vad man ska tänka på i samband med förändrade verksamhetsbehov. Lyssna gärna på den aktuella poden via Youtube;)

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Fakta

Ny kurs för driftledare i gata, park och yttre fastighetsskötsel blir det i Huddinge den 6-7 februari 2019. Läs mer om denna matnyttiga två-dagars kurs här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=187

Acama konsult AB arbetar med så väl utbildningar som genomlysningar och andra organisationsöversyner åt kommuner och fastighetsbolag i hela Sverige.

För mer information, besök vår hemsida http://www.acama.se