Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi | Gröna Trender

Publicerad: 2020-10-20 06.16 | Senast ändrad: 2020-10-20 06.16

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Den nya kursen i att effektivisera egen regi gick i januari och blev helt fulltecknad. En andra kurs var inplanerad men då pandemin slog till. På grund av regeringens beslut om fortsatta restriktioner har ACAMA tagit beslut att inte arrangera några fysiska utbildningar under hösten 2020. Därför erbjuder vi nu kursen om att effektivisera egen regi som komprimerad, livesänd digital utbildning den 11 och 12 november! Två innehållsrika halvdagar tillsammans med Claes-Anders Malmberg, Anders Larsson.samt gästföreläsarna Linda Wallgren (projektledare Uppsala kommun och Mats Wärme, (key-auccount manager B&M Systems AB)

Kommunerna runt om i landet har det tufft rent ekonomiskt och inte minst inom samhällsbyggnads- och fastighetsförvaltningarnas verksamheter behövs nya angreppssätt för att få ekonomin i balans. Politiska beslut om minskade anslagsramar på driften innebär nästan alltid förändringar i produktion och bemanning. Idag är med det inte heller självklart att utförandeformen ska vara egen regi eller entreprenad.

Med vår livesända kurs vill vi ge kursdeltagare som har eller kommer att få besparingskrav i gata/vinter/park/fastighetsdrift m fl kommunaltekniska egen-regi verksamheter inblick i vanligt förekommande frågeställningar. Vi vill också ge kunskap om hur man stärker sin analys- och beslutsförmåga kring planering och utförande av olika markanläggningsarbeten och deras efterföljande drift och underhåll.Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


Slutligen vill vi visa på goda exempel och verktyg för att arbeta lösningsfokuserat i besparingstider. Kursen anordnas för att ge hjälp att höja kunskapsnivån i den egna organisationen och undvika att så att säga ”uppfinna hjulet igen”.

Välkomna till en ny kommunalteknisk fortbildning med Acamas VD, Claes-Anders Malmberg och Anders Larsson som kursledare och inbjudna gästföreläsare.

Claes-Anders Malmberg har arbetat med kommunaltekniska omorganisationer, upphandlingar och utbildningar sedan tidigt 90-tal och biträtt många kommuner och kommunala fastighetsbolag i både privatiseringar, återtagande, genomlysningar och produktionsplanering/kalkylering.

Anders Larsson är agronom med industriell ekonomi som specialitet och arbetar med Claes-Anders i olika genomlysnings- och utvecklingsprojekt.

Linda Wallgren är landskapsingenjör med lång och bred erfarenhet av svål DoU, stora projekt och GIS-verktygens utveckling och anpassning till våra verksamheter.

Mats Wärme är key-account manager hos utvecklingsföretaget B&M Systems AB och expert på digitala uppföljningssystem för väghållning och annan drift.

Kursen riktar sig till kommunala beställare samt offentliga utförare av park- och gatudrift eller annan kommunalteknisk verksamhet, från ansvariga chefer till driftledare, arbetsledare och planerare.
 

Under dagarna får du bl.a svar på dessa frågor:

Under dagarna går vi också igenom: 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Fakta

Kursen i egen regi komprimeras till en livesänd digitalutbildning om två halvdagar

Datum: 11 och 12 november

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 båda dagarna
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagarnas gång. 

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers 
2-3 personer: 2600kr/pers 
4 personer eller fler: 2400kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Kursledare under dagarna är Acamas VD Claes-Anders Malmberg och som Anders Larsson,agronom och trädgårdsentreprenör.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se
Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)


Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.
 

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.