VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen | Gröna Trender

Publicerad: 2021-06-07 19.30 | Senast ändrad: 2021-06-07 19.30

VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen

Med anledning av rådande omständigheter har vi valt att även 2021 omvandla våra fysiska Vinterväghållningsdagar till digitala fortbildningsdagar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Nya val för vintervägen är två digitala halvdagar med föreläsningar på huvudtemat:
Hur kan kommunerna klara kraven på tillgänglighet, förnyelse och effektivitet samtidigt som vinterkostnaderna måste begränsas?

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Citat från utvärdering av 2020 års livesända vinterväghållningsdagar finns på: https://gronatrender.se/article.php?id=496

Nedan följer programmet för de båda halvdagarna. Det går att anmäla sig till båda dagarna eller bara till en enskild om man önskar. Mer information finner du i faktarutan till höger. 

Dag 1 - 22 september 

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 – 09.00 - Inledning och gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor och pollenkäter till deltagarna på temat: Utmaningar och lösningar i vinterdriften 2022.
Moderator: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

09.00 - 09.25 – Förtätning och tillväxt ställer nya krav. Utmaningar och vinterlösningar i en förändrad stadsbebyggelse.
Föreläsare: Åse Friberg, verksamhetschef park/gata, Örebro kommun.

09.30 – 09.50 - KAFFEPAUS

09.55 – 10.15 – Kraftsamling vid återstart av sopsaltningen. En utmaning i sopsaltningsarbetet är snabba väderomslag. Hur gör Örebro kommun för att effektivisera den resurskrävande återstarten för att ge snabbt ge vintercyklisterna svart vinterväg igen? 
Föreläsare: Jimmy Mattsson, enhetschef bygg och drift, park/gata, Örebro kommun.

10.20 – 10.40 – Forskning kring vinterdrift av gång- och cykelvägar. Kunskapsläget idag och tänkbara utmaningar i framtiden.
Föreläsare: Anna Niska, forskningsledare, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

10.40 – 11.00 – KAFFEPAUS

11.00 – 11.30 – Ändrat klimat och hållbarhetstänk ger behov av nya halkbekämpningsmedel. Varaktiga, skonsamma och återvunna är ingen utopi längre. 
Föreläsare: Fredrik Eide, Country Manager / R&D Manager, GC Rieber Salt AB

11.35 – 12.00 – Hur blir vi bättre på att förutse snabba väderförändringar? Och vilka stödsystem behöver vi för bedömningen?
Föreläsare: Claes Kempe, meteorolog, SMHI.

12.00 - Avslut och sammanfattning

Dag 2 - 23 september

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 –08.35 - Inledning 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

08.35 - 09.05 – Smartare snöröjning är framtiden. I Örnsköldsviks kommun satsar man på att effektivisera arbetet och tänka i nya banor. Vad är det för utmaningar man står inför? Vilka lösningar är aktuella att testas inom ramen för det nya forskningsprojektet IoT smart snöröjning?
Föreläsare: Mikael Kristiansson, avdelningschef trafik och park, Örnsköldsviks kommun.

09.05 - 09.35 – Projektet IoT smart snöröjning visar vägen. Mittuniversitetet har tagit fram lösningar som med hjälp av sensorteknik, AI och laserteknik ger nya analysmetoder och verksamhetsutveckling av snöröjningen i Ånge och Örnsköldsviks kommuner.  
Föreläsare: Linda Gustafsson/ Jennie Söderström, innovationsledare, Bron Innovation.

09.40 – 10.00 – KAFFEPAUS

10.00-10.20 – Vilka innovationsmöjligheter ser maskintillverkaren? Maskiner är ovärderliga i vinterarbetet och maskinutvecklingen går fort. Inte minst de dragande spridarnas utveckling kopplat till samhällets elektrifieringstrender. Här har det gjorts en del nya projekt under den gångna vintern ute i Europa.

Föreläsare: Pär Björckebaum, försäljningschef, Aebi-Schmidt Sverige AB.

10.20 - 10.40 – Manuellt vinterarbete växer i exploateringsområdena. Vilka utmaningar står vi inför och hur gör vi bäst för att både hålla hög standard, effektivisera arbetet och begränsa det slitsamma och kostsamma handarbetet?
Föreläsare: Gästföreläsare ej klar.

10.40 - 11.00 – KAFFEPAUS

11.00 - 11.20 – Hur hantera vinterarbeten åt andra förvaltningar/beställare? Särkostnads-redovisning och kostnadstäckning för vinterarbeten mellan kommuninterna beställare och utförare.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

11.40 – 11.55 – Hur effektiviserar vi utkallning och rapportering av vinterns arbeten? Hur kan vi bäst och mest kostnadseffektivt optimera våra driftarbeten. Digitala verktyg och uppföljningssystem spelar allt större roll för kommuner och entreprenörer i vinterväghållningen.
Föreläsare: Mats Wärme, key-account-manager, B&M System AB

11.55-12.00 – Avslut och sammanfattning 
 

Välkommen med din anmälan!

 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Fakta

VVH-ONLINE 2021

Datum och tid:
22 september  kl. 08.30 - 12.00
23 september  kl. 08.30 - 12.00

Kostnad:
Vid anmälan av:

1 person: 2900kr/pers
2-3 personer: 2600kr/pers
4 personer eller fler: 2400kr/pers 

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är två livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digital kursdokumentation.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se

Ange deltagares namn, epostadress, om det är för en eller båda dagarna samt en faktureringsadress (med fakturerings epost, GLN nummer eller PEPPOL ID)

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget Zoom Webinar. Programmet är kostnadsfritt och det går att medverka både via webbläsare och nedladdat program. 
En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

För att se tidigare års Vinterväghållningsdagar följ länkarna nedan:
VVH 2020
https://gronatrender.se/article.php?id=496
VVH 2019
https://gronatrender.se/article.php?id=423
VVH 2018
https://gronatrender.se/article.php?id=377
VVH 2017
https://www.gronatrender.se/article.php?id=325
VVH 2016
https://www.gronatrender.se/article.php?id=288