Vinterväghållningsdagarna 2018 Vinterväghållningsdagarna 2018 | Gröna Trender

Publicerad: 2018-09-21 08.05 | Senast ändrad: 2019-01-20 21.18

Vinterväghållningsdagarna 2018

Vinterväghållningsdagarna 2019 äger rum 23-24 oktober i Järfälla. Program presenteras under våren.OBS! 2018 ÅRS VINTERVÄGHÅLLNINGSDAGAR ÄR NU FULLSATTA! ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

 

ACAMA inbjuder för tredje året i rad, i samarbete med flera ledande aktörer på vinterområdet, till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 24–25 oktober 2018. I år har vi två ledteman för dagarna: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”.

Som deltagare får du:

              Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

              Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 24/10

              Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Vinterväghållningsdagarna arrangeras nu för tredje gången, premiären för detta årliga evenemang var oktober 2016. Såväl deltagare som utställare har varit mycket nöjda och positivt överraskade av vinterdagarna de två tidigare åren, som med intressanta och växlande föreläsningar, möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte samt en trevlig konferensmiddag blivit en succé. Årets samarbetspartners är Salinity AB och Aebi-Schmidt Sweden AB. Andra intresserade branschföretag hälsas även i år hjärtligt välkomna att medverka som utställare.

Några citat från förra årets deltagare:
”Trevligt, viktigt och rätt i tiden”
”Väldigt kunniga, bra att alla föreläser om olika områden fast med gemensamt tema”
”Engagerade medverkande!”

Läs mer om tidigare års vinterväghållnngsdagar, och se videoklipp från de olika föreläsningarna se länkar nedan:

2016 Klicka Här  2017 Klicka Här


Program för 2018 års vinterväghållningsdagar:

DAG 1

09.00 - Registrering och kaffe i Lasse Maja Wärdshus. Namnbrickor och program delas ut till samtliga deltagare.

09.45 - 10.00 - Öppning och inledning. Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, hälsar välkommen till fortbildningsdagarna.

10.00 - 10.40 -  ”De meteorologiska förutsättningarna förändras till följd av klimatförändringarna, men exakt vad är det som sker och hur påverkar det vinterväghållningen nu och i framtiden?  Leon Lee, meteorolog och vindkonsult, bl. a känd som meteorolog i TV4-nyheterna, föreläser om utmaningarna framöver, inte minst om extremväderlek och varannandagsvinter.

10.40 – 11.00 - Bensträckare

11.00 - 11.40 – ”Hur kan vi utveckla halkbekämpningsmetoden sopsaltning på GC-vägar, trottoarer och centrumytor framöver för att möta nya behov och förändrade väderförhållanden?". Forskningsledare Anna Niska, VTI. Anna Niska är en av våra främsta experter på sopsaltning som halkbekämpningsmetod och har under flera år studerat effekterna av sopsaltning på cykelvägar.

11.40 - 12.20 – ”Utmaningar och praktiska konsekvenser av de förändrade väderförhållandena under vintern för beställare och utförare" Per Celander, Aebi Schmidt Sweden föreläser hur man rent praktiskt ställs inför nya svårigheter och möjligheter i dagens och framtidens vinterväghållning.

12.30 - 13.20 - Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.30 - 14.00 – "Framtidens vinterväghållning, hur ser trenderna ut?", Dan Eriksson, utredare/analytiker och nationell samordnare vinterunderhåll vägsystem på Trafikverket och Björn Eklund, enhetschef projektutveckling, verksamhetsområde underhåll.


14.00 - 14.30 – ”Maskinförarnas arbetsmiljörisker i fokus – om praktisk riskbedömning och nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i vinterväghållning och sandupptagning”, Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB.

14.30 - 15.00 - Mingel med utställarna i deras montrar.

15.00 - 15.20 - ”Vinterväghållningens kundtjänst – praktiskt lösningsfokus och kundkontakt. Behovsanalys, klagomålstrappan, kommunikation utifrån olika språkbakgrund, anpassning till kunden i samtalet och aktivt bemötande.” Sami Mattias Malmberg, IT och kommunikationsansvarig, Acama konsult AB.'

15.20 - 15.50 Information om kvällens middag och sedan eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus.

15.50 - 16.00 Förflyttning utomhus

16.00 – 17.00 - "Praktiska demonstrationer (vid två demostationer ) utomhus av A/ maskinutrustning för sopsaltning av gång- och cykelvägar, Aebi Schmidt Sweden /Peab samt B/ kompakt , modern sopmaskinsteknik för trånga ytor, Nilfisk AB). Föreläsare A är Per Celander med benäget bistånd av erfarna maskinförare från entreprenören Peab. Föreläsare B är representant från Nilfisk tillsammans med förare från maskinentreprenadföretag.

17.00 - 18.00 - Incheckning på hotellet

18.00 – 18.45 - Vi inleder kvällens middag med en liten ölprovning för de som är intresserade. Vi kommer tillsammans med en erfaren bryggeriarbetare att jämföra tre vanliga öl av olika kvalitéter och prata om öltillverkningens process

19.00 – 22.00 - Tre-rätters middag med kaffe i Lasse Maja Wärdshus.
 

DAG 2

09.00 – 09.10 – Inledning med Claes-Anders Malmberg, VD Acama Konsult AB

09.10 – 09.45 - ”Praktisk materialskola – friktionshöjande medel för halkbekämpning” Ett föredrag om stenkross, sand och andra friktionshöjande medel. Föreläsare är agronomen Anders Larsson, Glivarp Garden AB som ger exempel på vanliga problem och frågeställningar. Möjlighet att känna på de olika materialen erbjuds i samband med minglet senare under förmiddagen.

09.45 - 10.20 – ”Praktisk materialskola – vägsalt för halkbekämpning”, Ett föredrag om vägsalter av olika kvaliteter. Mathias Gustafsson, affärsutvecklare Salinity AB föreläser och ger exempel på vanliga problem och frågeställningar. Möjlighet att känna på de olika materialen erbjuds i samband med minglet senare under förmiddagen.

10.20 - 10.45 – Mingel med utställare i deras montrar samt möjlighet att känna på de olika material som presenterats tidigare under dagen.

10.50 – 11.20 - Förmiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus

11.30 - 12.20 – ”Att styra vinterväghållningen för att optimera resursinsättning och resultat, en inblick i hur man klarar att vinterväghålla Sveriges största flygplats Arlanda. Vilka lärdomar kan vi i kommunal och privat vinterväghållning dra av detta för framtiden?”. Ett föredrag om Aebi Schmidt Swedens skräddarsydda och kundutvecklade styrsystem för flygplatsens vinterväghållning. Föreläsare är Christopher Liljedahl från Aebi Schmidt Sweden och representant från utförarenheten på Arlanda flygplats.

12.30 - 13.30 – Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.40 – 14.25 -  ”Kalkylering och prissättning av vinterväghållningsarbeten”. Hur ska jag som entreprenör eller kommunal utförare tänka vid kostnadsberäkning och prissättning? Ett föredrag med praktiskt Case utifrån kalkylprogrammet Kp-system. Föreläsare är Sebastian Mathisson, affärsutvecklare, KP-system AB.

14.25 - 15.00 -  "Val av plog- och spridarutrustning för lastbilar, lastmaskiner och andra redskapsbärare”, en praktisk genomgång i föredragsform av olika typutrustningar för snöröjning och halkbekämpning". Staffan Dahlström, vägmästare i Järfälla kommun.

15.00 - 15.10 – Sammanfattning av vinterväghållningsdagarna, Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB.

15.10 – ca 15.40 - Kursdagarna avslutas med eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus
 

Information om hur du anmäler dig finner du i faktarutan till höger om artikeln. Varmt välkommen med din anmälan!

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Fakta

OBS! 2018 ÅRS VINTERVÄGHÅLLNINGSDAGAR ÄR NU FULLSATTA! ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Datum och plats

24-25 oktober 2018 på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla
Barkarby Torg 2-5, 177 46 Järfälla.

Första dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 16.30.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 15.40.

Klicka på länken för att komma till anläggningen:

http://www.lassemaja.se/kontakt/

Kostnad

Deltagaravgiften är 6495 kr exklusive moms och inkluderar: kaffen, luncher, dokumentation, liten ölprovning och konferensmiddag.

Fram till den 24/9 gäller också erbjudandet: Gå 4 och betala för 3. Anmäl dig redan idag!

Utställare

Alla företag inom branschen är varmt välkomna att medverka som utställare på dessa två dagar. Här ges en fantastisk möjlighet att visa upp företaget, nya produkter, vårda relationen med befintliga kunder och även skapa kontakt med nya potentiella kunder! Tid finns utsatt i dagsprogrammet för mingel och möjlighet att besöka "utställningsmontrarna" som kommer placeras inne i konferenslokalen.

Årets utställningsplatser är redan fulltecknade.

Anmälan

Maila din anmälan till Maria Malmberg (kurs/konferensansvarig på Acama Konsult AB) maria(a)acama.se eller ring 070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig på Gröna Trenders sida för kursanmälan.

Länkar

http://www.vintervaghallning.se


Kolla gärna in på och gilla våra sidor på Facebook!

Vinterväghållning

Gröna Trender

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.