Lättskötta växter i fokus

Lättskötta växter

Livesänd webbkurs om lättskötta växter

Hur ska vi klara att sköta markanläggningarna utan mer pengar? Tillsyn och skötsel slukar mycket av driftpengarna och det är svårt att ens klara det avhjälpande underhållet inom ramen för budgeten. Planerade underhållsinsatser för att säkra markanläggningarnas långsiktiga funktion går sällan att få gjort utan extramedel.

I en tid av stigande kostnader och hög inflation är det särskilt viktigt att se mer till lättskötta växter vid renovering eller nyanläggning. Mindre ogräsrensning, putsning, vattning och lövhantering ger färre arbetsinsatser och lägre skötselkostnad. En viktig faktor är också mindre ställtider och transport, något som ökat i takt med ytornas och arbetenas förändring.

Lättskötta växter handlar både om rätt växtval, minimera etableringstiden och våga testa nya lösningar. Stora och mer etablerade växter är ofta mer konkurrenskraftigt än man tror. Estetiskt och upplevelsemässigt resultat från början är bara en aspekt. Det är också svårt att investeringsföra etableringskötsel som ofta betraktas som driftkostnad medan färdigodlat är ren investering.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt och prisvärt. Vi kommer att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Program

08.30 – 08.50 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, inleder med att kort berätta om erfarenheter kring de stigande skötsel- och etableringskostnaderna. Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: Lättskötta växter i fokus.

08.50 – 09.30 Skötselintensiva eller lättskötta? Perenner och annueller. Vad menar vi egentligen med lättskötta och var ligger de största skillnaderna?  
Gästföreläsare: Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, ML Landskapsingenjör AB

09.30 – 09.50 Paus.

09.55 – 10.40 Stora storlekar på växterna fyller sin funktion från första dagen. Miriam går igenom trender, utbud och förutsättningar för ett lyckat resultat på plats. 
Gästföreläsare: plantskolisten Miriam Dovrén, ägare till Nya Eriksbo plantskola.

10.40 – 11.00 Paus.

11.00 – 11.30 Marktäckare och städsegrönt växtmaterial – hur använder vi dessa rätt och hur får vi dem att fungera över tid? Maximilian resonerar kring några olika scenarier och principlösningar.
Gästföreläsare: Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, ML Landskapsingenjör AB

11.30 – 11.55 Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB, presenterar resultatet av morgonens gemensamma trendspaning kring lättskötta växter i fokus.

11.55 – 12.00 Sammanfattning.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1600kr/pers
2-3 personer: 1450kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 2 veckor innan kursstart

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.