Kyrkogårdsdagarna 2022

Kyrkogårdsdagarna 2022

I höst ordnar vi precis som förra våren två livesända halvdagar för ledare och medarbetare hos kyrkogårdsförvaltningarna.
Årets tema är:
Förena god kyrkogårdskultur med effektivt arbete

Syftet med dagarna är att visa på nya möjligheter att förena god kyrkogårdskultur med tidsenlig och kostnadseffektiv förvaltning. Inspiration och samskapande är viktigt för att belysa de allmänna intressen upplåtaren har att tillgodose, inte minst i denna tid av utmaningar för samhälle och ekonomi.

Nedan följer programmet för de båda halvdagarna. För pris och information se faktarutan längst ner.

Dag 1

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 – 08.50 – Inledning av Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

08.50 – 09.30 – Goda exempel på moderna och mångfacetterade ask- och kistgravplatser som speglar god gravkultur.  Vad är viktiga hörnstenar i utvecklingsarbetet?
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

09.30 – 09.50 – PAUS

09.50 – 10.15 – Fler mindre arbetsplatser kräver nytt mobilt tänkande och bättre logistik.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

10.15 – 10.45 – Skötseleffektiva gräsytor i kulturhistoriska miljöer.
Föreläsare:  Jörgen Nilsson, Trädgårdsingenjör, Skånefrö AB.

10.45 – 11.00 – PAUS

11.00 – 11.40 – Hur utvecklar vi ett medskapande och integrerande arbete för att förstärka det nya landets gravkultur för våra nysvenskar?
Föreläsare: Simon Sorgenfrei, docent, Södertörns högskola.

11.40 – 12.00 – Interaktiv bikupa och trendspaning. Vad är stora utmaningar när det gäller att säkerställa och utveckla god kyrkogårdskultur?
Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Dag 2

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.35 – 09.30 – Nycklarna till framtiden. Vad är det förvaltningarna behöver satsa mer på och vad måste man se upp med? 
Föreläsare: Sven-Erik Perlman-Aspeklev, Perlman Aspeklev Konsult AB .

09.30 – 09.50 – PAUS

09.50 – 10.50 – Hållbara växtanläggningar i kulturhistoriska miljöer. Vad ska vi tänka på vid anläggning och renovering?
Föreläsare: Maximilian Löfgren, Landskapsingenjör, ML Landskapsingenjör AB.

10.50 – 11.05 –  PAUS

11.00 – 11.30 — Utomståendes medverkan i gravsättningsarbetet. Vad innebär detta för riskbedömningen och ansvarslinjen i arbetsmiljöhänseende?
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

11.30 – 11.50 – Redovisning av gårdagens interaktiva bikupa och trendspaning.
Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, analyserar resultatet och diskuterar handlingsalternativ.

11.50 – 12.00 – Avslut och sammanfattning

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2600kr/pers
2-3 personer: 2400kr/pers
4 personer eller fler: 2000kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 2 veckor innan evenemanget.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till evenemanget.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under evenemanget.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox efter genomförda dagar.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.