Kyrkogårdens växtmaterial

Kyrkogårdens Växtmaterial Webbkurs

Livesänd webbkurs om kyrkogårdens växtmaterial
Datum: 30-31 mars 2022, kl. 08:30 – 12:00

Växter är en viktig del av kyrkogårdens arbetsvolym och gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. Samtidigt som vi ägnar mycket tid åt planterings- och skötselarbete för allmänna och gravplatsplanteringar, är inköpsvolymerna ofta minskande och perenna växter i betydelse.  

Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Förändrade behov och lösningsfokuserad förnyelse. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Serviceverksamheten måste möta sina kostnader med motsvarande intäkter för både material och arbete, en stor utmaning om man har små växtvolymer, brett sortiment och många utplanteringsställen. Även om begravningsavgiften finansierar allmänna planteringar är hållbarhet och korrekta växtval oerhört viktigt för att möta tidens krav och erhållna budgetramar.

Med rätt växtval, inköpsförfarande och produktionsplanering kan skötsel- och underhållsinsatserna optimeras och växternas plats i kyrkogårdsförvaltningarnas arbete förstärkas.

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Citat från tidigare webbkurser:
– “Bra tempo på alla inslag i kursen. Mycket inspirerande och kunniga föreläsare, väcker mycket tankar på vad som kan göras hos just oss.”
– “Väldigt informativt. Intressanta föreläsare. Gillade återkopplingen från de övriga deltagarna. Ljudkvaliteten var också finemang. Tack för två lärorika dagar.”
– “Bra kurs. Uppskattat med flera föreläsare. Bra med pauser.”

Program dag 1

08.30 Aktuella utmaningar kring kyrkogårdarnas gravrabatter och allmänna planteringar. Erfarenheter från senaste årens produktionsgenomlysningar. Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

08.45-09.30 Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen. Allmänna planteringar på friland och i kärl. Gravrabatter och andra växter i serviceverksamheten. 
Föreläsare: Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, ML Landskapsingenjör AB.

09.30-09.50 Paus

09.50.-10.20 Kort om affärsmässig upphandling av kyrkogårdens växter. Lagen om offentlig upphandling gäller inte för Svenska Kyrkan men alla kyrkans enheter ska utnyttja konkurrensmöjligheterna och agera på ett affärsmässigt sätt.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg

10.20-10.40 Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor och pollenkäter till deltagarna på temat: Växtval Kyrkogård. Moderator: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.50. Fortsättning. Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen. Med fokus på vedartade växter och hur vi skapar förutsättningar för mer perenna växter i allmänna planteringar och gravrabatter.
Föreläsare: Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, ML Landskapsingenjör AB.

11.50-12.00 Presentation av genomförd bikupa. 

Program dag 2

08.30 Inledning.

08.35-09.20. Att räkna på bemanning för skötsel av olika växter, material-, transport och overheadkostnader. Erfarenheter från genomförda genomlysningar. Enkla kalkyler och exempel från verkligheten. Arbetstidsåtgång för gräs, planteringar och vedartade växter. Priskalkylering för arbete, material, transport och overhead. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

09.20-09.40 Paus

09.40.-10.15 Att arbeta med växtdatabas och hitta rätt växter för rätt växtförhållanden.
Föreläsare: Lottie Nilsson, projektledare för projektverktyget Planter

10.15-10.40 Gräs för olika ytor och förhållanden. Vilken skötsel behövs? Hur är det med tillväxten, tåligheten mot torka och sjukdomar? Vad ska vi tänka på när det gäller nya gräsytor?.
Föreläsare: Jörgen Nilsson, Skånefrö.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.35  Föreläsningspunkt ej klar.
Föreläsare: Ej tillsatt.

11.35-11.50 Analys av föregående dags trendspaning och vad signalerna betyder i förändringsbehov. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

11.50-12.00 Sammanfattning och avslutning.

Fakta

Kostnad:
1 person: 2400kr/pers
2-3 personer: 2200kr/pers
4 personer eller fler: 2000kr/pers
OBS alla priser är exklusive moms.

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Har du frågor om kursen, kontakta Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.