Kyrkogårdens maskiner, fordon & redskap

Kyrkogårdens maskiner, fordon och redskap

Livesänd webbkurs om kyrkogårdens maskiner, fordon & redskap
Datum: 

Frågeställningar

  • Hur väljer vi rätt maskinpark för rätt ändamål utifrån behov, användningsområden, konstruktion, omvärlds- och arbetsmiljö, ekonomi mm? Vilka livslängder kan vi förvänta oss av olika slags utrustningar?
  • Hur når vi högt maskinutnyttjande och goda samordningseffekter inom förvaltningen? Hur ska vi tänka vid mobila arbeten på flera olika arbetsställen?
  • Hur ska vi tänka vid utformande av arbets- och maskininstruktioner för säkert handhavande? Och hur använder vi dessa för introduktion av nya medarbetare?
  • Vad är viktigt att veta om fossilfria bränslen, eldrivna redskap och arbetsrobotar?

Utmaningar och kort om kursen

Vid valet av tekniklösningar för maskiner i kyrkogårdsförvaltningarna gäller det att först och främst göra en samlad behovs- och resursanalys för flera år framåt och det missar man lätt. Maskinförsörjningsplan är det långt ifrån alla som har. Vilka utrustningar som behövs och hur dessa kan samutnyttjas och underhållas, men också vad som behöver anskaffas.

Kyrkogårdsarbetet innehåller många maskinkrävande moment med stora självkörande eller mindre transporterade maskiner. Omvärldsrelaterade och maskinrelaterade begränsningsfaktorer gör arbetet mindre effektivt på trånga och ojämna ytor och det är viktigt att ta tillvara nya maskinmöjligheter. I gränssnittet mellan arbetskrävande och maskinkrävande moment finns robotisering som en väsentlig möjlighet till effektivisering.

Många förvaltningar har som mål att bli fossilfria redan till 2023 och i övergången finns flera utmaningar och möjliga lösningar. Samtidigt fortsätter utvecklingen med eldrivna arbetsmaskiner och redskap där en samlad lösning inom förvaltningen med samutnyttjande och underhållsarbete är A och O.

I och med att storpastoratens tillkomst skapas möjlighet till fler centrala kyrkogårdsfunktioner och större fasta arbetsställen med mer omfattande maskinresurser. Fler småkyrkogårdar blir obemannade och arbetet utförs därför också mer av mobilt arbetande arbetslag. Detta kräver bättre logistiska lösningar för att hålla nere ställtiderna. Här kan ruttoptimering hjälpa till att minska både kostnader och slitsamt kringresande.  

Denna kurs erbjuder en inblick i tänkandet effektiv maskinförsörjning och ger också mallar till maskinförsörjningsplan samt arbets- och maskininstruktioner för säkerheten vid kyrkogårdens maskinarbeten.

Program

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, är dagens kursledare. Han har mångårig erfarenhet av frågorna kring kyrkogårdens maskiner, både i stora och mindre förvaltningar. De senaste åren har också maskinarbeten varit en framträdande fråga vid genomlysningar av utemiljöförvaltningar och arbetsmiljöutredningar runt om i landet.

Efter första pausen hålls en gästföreläsning på temat: Ruttoptimering för bättre logistik och mindre ställtider.
Gästföreläsare: Mats Wärme, affärsområdeschef för RoadService, BM System AB

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.