Konstgräs i trafiken – en minskad olycksrisk för driftpersonalen

Beställare väjer att anlägga konstgräs framför naturgräs för att reducera driftkostnader. Även livscykelkostnaderna blir lägre som en följd av de lägre skötselbehoven. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför helt rätt att välja konstgräs istället för naturgräs. Men det finns andra värden som är ännu viktigare.

Det stora värdet finns bakom det faktum att konstgräs kräver färre skötseltimmar. Färre skötseltimmar i en riskfylld arbetsmiljö innebär fler föräldrar som kan återvända till sina familjer efter jobbet. Arbetare i trafikmiljön är i dagsläget överrepresenterade i Arbetsmiljöverkets statistik över skadade och döda i arbetsplatsolyckor.

För trafikanterna finns det uppenbara fördelar eftersom konstgräset ökar kontrasten mot vägbanan. Därmed ökar också uppmärksamheten i trafiken, då refuger blir mer synliga och bilisterna håller sig vakna.

På senare år har det tagits fram konstgräs som ser mycket naturtroget ut. Produktutvecklingen har nått så pass långt att konstgräs, rent estetiskt, kan ses som ett likvärdigt alternativ till naturgräs. Konstgräset kan dessutom anläggas i kreativa färger och utföranden som naturgräs inte kan erbjuda. För den miljömedvetna finns det konstgräsmattor som endast består av en typ av plast, för att enkelt kunna återvinna till nytt konstgräs den dagen mattan upplevs som uttjänt.

Det finns en vanföreställning om att konstgräs är skötselfritt. Ogräs kan etableras och behöver då mekaniskt tas bort med hjälp av en borstvals. Skräp, grenar och övrigt organiskt material behöver tas bort på samma sätt som på en hårdgjord yta. Rekommendationen är att utföra skötsel på ytan en gång på våren samt en gång på hösten.

Vid projektering av konstgräs i trafiken är det viktigt att överbyggnaden dimensioneras för körbarhet om det finns en risk att fordon tar sig in på ytan. Då minskar risken för hjulspår.

Michael Hammar, Ansvarig för produktutveckling på Nordic Surface Sweden AB

Fakta

Kort om Nordic Surface: Vår mission är att möta kundens faktiska och underliggande behov för beläggningar utifrån säkerhet, sinnen, hållbarhet och miljö. Vi vill vara den ledande beläggningsleverantören som arkitekter, beställare, markentreprenörer och användare alltid vill arbeta med. Med hjälp av en aktiv produktutveckling som utgår ifrån användares behov ska vi leda utvecklingen inom anläggningsbranschen. Vi arbetar i dagsläget med konstgräs och platsgjuten gummibeläggning.