En gratis mini-kurs i de utmaningar som kommuner och kommunala bostadsbolag står inför år 2023 med Claes-Anders Malmberg.. […]

En utbildning i hur man gräver & schaktar på ett säkert sätt med Claes-Anders Malmberg. […]

En utbildning i gravskötsel med Claes-Anders Malmberg som har hållit olika utbildningar för kyrkogårdsförvaltningar i många år över hela landet. […]

En kurs om gröna bostadsgårdar med trädgårdsingenjören Erikka Chapman och Claes-Anders Malmberg som tidigare har varit en livesänd kurs. Kursen inkluderar även vanliga frågor och svar. […]

En genomgång av kalkyleringens grunder med Claes-Anders Malmberg. […]

En utbildning i vinterväghållning med Claes-Anders Malmberg som har hållit utbildningar i ämnet i många år över hela landet. Claes-Anders har även skrivit handboken “Vitt på svart” som är SKRs egna handbok om just kommunal […]