Hjälpsådd av slitna gräsytor

Nu är det hög tid att inte bara fundera utan faktiskt göra någonting åt alla slitna gräsytor. Den fantastiska sommaren med hög värme och flitigt användande har slitit hårt på alla slags bruksgräsmattor som parker, idrottsplaner och golfbanor.
 
Anledningen till hjälpsådd varierar från det mest självklara att man har glesa, helt döda gräsytor som behöver omsådd till att man vill öka inslaget av mer slitstarka ädelgräs, typ ängsgröe och svingel till nackdel för exempelvis vitgröen. Vill man få en riktigt snabb etablering kan man välja en hög andel Rajgräs i fröblandningen.
 
Ett bra fröval är grundläggande för framgång, rådgör därför med din fröleverantör. Markkontakt är helt nödvändigt för fröets möjlighet att gro och groningsprocessen får aldrig avbrytas av uttorkning eftersom fröet då dör. Vikten av att välja rätt tidpunkt är därför avgörande, generellt kan man säga att vår och höst är lämpliga tillfällen då markfukten normalt är hög.

Jorden bör vara lucker (luftad) och ha en jordtemperatur över 12 grader. Skugga från existerande gräs kan ha en hämnande faktor på det nya fröet, klipp därför ner gräset något och vertikalskär gärna innan hjälpsådden.

  • En bra kontakt mellan frö/jord är ett absolut krav för ett gott resultat.
  • En fuktig såbädd i det djup som fröet läggs ner på är nödvändig.
  • Gräsfröet behöver (dags) ljus för att kunna gro, använd därför en radsåmaskin med V-formade självroterande diskar.
 
Viktigt är också att den maskin man använder återpackar ordentligt, detta innebär att man kan
minska på frömängden med bibehållet resultat. Radavståndet mellan raderna bör också vara så litet som möjligt då det annars kan ta för lång tid att ”växa ihop” och undvika behovet av dubbelkörning. Moderna dubbelradiga såmaskiner för idrottsplaner kan vid en överkörning så med ner till 35 mm radavstånd. Vanligare är annars för allmänna bruksytor maskinmodeller med ett radavstånd mellan 50 – 75 mm. Ju högre fart som används desto fortare roterar diskarna och att det går att köra upp till hela 15 km/h om markförhållandena så tillåter.

Peter Jonsson, VD GML Sport AB