Gräsklippning i fokus

Gräsklippning i fokus

Livesänd webbkurs om gräsklippning
Datum:

Frågeställningar

    • Vilka utmaningar finns kring skötselklasser, frekventa arbeten och resursåtgång?

    • Hur väljer vi rätt maskinpark för rätt ändamål utifrån behov, användningsområden, konstruktion, omvärlds- och arbetsmiljö, ekonomi mm?

    • På vilket sätt uppnår vi bäst logistik för arbete och förflyttningar?

    • Hur förbättrar vi arbetsmiljön vid manuella och maskinella arbeten?

    • Var och hur kan vi med fördel använda oss av arbetsrobotar?

Utmaningar och kort om kursen

Gräsklippning är ofta 25% av utemiljöarbetet under säsong. Extra resurskrävande är det på trånga ytor eller där vi har hög arbetsintensitet på klippning och putsning. Även om många arbetar för omställning till extensivare skötsel är det fortfarande både önskvärt och nödvändigt att klippa stora och små aktivitetsytor, intill kommunikationsvägar och nära anslutande fastigheter.

Arbetet innehåller många arbetskrävande moment som renhållning, lövhantering och putsning, vilka är svåra att mekanisera och där upp till 70% av kostnaden är handarbete och motormanuellt arbete. I dessa tempoarbeten finns omfattande utmaningar kring enformiga och upprepade kroppsrörelser, långa arbetspass och stora ställtider.

Arbetet innehåller också många maskinkrävande moment med stora självkörande eller mindre transporterade åkgräsklippare. Omvärldsrelaterade och maskinrelaterade begränsningsfaktorer gör arbetet mindre effektivt på trånga och ojämna ytor, som efter gräsomställning på stora fria ytor, blir en större andel av den totala gräsklippningen. I gränssnittet mellan arbetskrävande och maskinkrävande moment finns robotisering som en väsentlig möjlighet till effektivisering.

Robotar kan idag gå även på ojämna ytor och med regelbunden tillsyn, utsättning och intagning erbjuder robotisering frigörelse av betydande arbetstid på plats ute i arbetsområdena. Det gäller då att samtidigt utföra t ex. renhållnings-, planterings- eller beskärningsarbeten som faller in naturligt i den rullande årsklocklans skötselplan. Annars uppstår en ny uppsättning ställtider som minskar arbetsrobotarnas betydelse.

Föreläsare

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, är dagens kursledare. Han har mångårig erfarenhet av gräsklippningsfrågorna, både i stora och mindre förvaltningar. De senaste åren har också gräsarbeten varit en av de mest framträdande frågorna vid genomlysningar av utemiljöförvaltningar runt om i landet.

Under dagen hålls en gästföreläsning på temat: Ruttoptimering för bättre logistik och mindre ställtider. Gästföreläsare: Ej klar.

Program

08.30 – 09.30 Gräsklippningens utmaningar. Att välja rätt maskinpark för rätt ändamål.
Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

09.30 – 09.45 Paus

09.45 – 10.10 Gästföreläsning på temat ruttoptimering.
Gästföreläsare: Mats Wärme, affärsområdeschef för RoadService, BM System AB

10.10 – 10.45 Att välja rätt maskinpark – fortsättning.
Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.25 Hur förbättrar vi arbetsmiljön vid manuella och maskinella arbeten?
Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

11.25 – 11.50 Var och hur kan vi med fördel använda oss av arbetsrobotar?
Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

11.50 -12.00 Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.