God markförvaltning i fokus

God markförvaltning i fokus

Livesänd webbkurs i god markförvaltning
Datum:

Frågeställningar 

  • Vad innebär och vad ingår i huvudmannens och fastighetsägares ansvar att hålla utemiljöerna ordnat och godtagbart? 
  • Hur kravställs nivå och volym på tillsyn/skötsel, avhjälpande och planerat underhåll? Var går lägsta godtagbara gränserna? 
  • Hur undviker vi att allmän platsmark och utemiljöer på fastighetsmark utgör en fara för dem som utför arbete, vistas eller passerar där? 
  • Vad betyder besiktningar och egenkontroller för kvalitetssäkring och dokumentation? Hur görs ordnad överlämning mellan projekt och drift? 
  • Hur bedriver vi en ändamålsenlig styrning för att säkra en god förvaltning under lång tid? 

Citat från tidigare deltagare:

”Tack som alltid för bra kursdagar! superbra upplägg 2 halvdagar och det hela digitalt, det gör att fler säkert kan delta och deltar.”
”Bra – korta pass och tillfälle för chattfrågor. Bra – uppföljning och redovisning av chattfrågor. Bra föreläsare och mkt bra exempelfall fr besiktningar. Inget har varit mindre bra. Tack igen.”
”Tack för en bra kurs! Marias välkomnande tydlighet. Claes-anders och Birgers driv. Inte lätt i digitalt format, men god fart och engagemang hela tiden.. Rakt på det intressanta, på djupet. Jag är jättenöjd!”
”Tack för bra kurs. Har inget att anmärka på upplägget. Intressant med variation av information, otrolig kunskap inom området och bra med frågeställning mellan de olika programpunkterna.”

Utmaningar och kort om kursen 

En av tidens stora utmaningar är att utveckla och säkerställa god markförvaltning. En annan är att utveckla och säkerställa att allmän platsmark och fastigheters utemiljöer uppfyller ställda krav till en godtagbar nivå och i en rimlig omfattning. 

Utemiljön är inramningen – där omgivande och ingående ytor har en mängd olika funktioner, från prydnads- till bruksytor. Grundläggande är markförvaltningen ska fullgöra myndighetsuppdraget/ fastighetsägaransvaret och vara en trygg och säker plats för alla. Det gäller att ha ett tydligt förvaltarfokus. 

Bestående ytor ska både bevara och medge utveckling. Prydnadsvärden ska kombineras med funktionalitet. Sociala kontakter och integration ska gynnas. Utemiljöerna ska leverera olika ekosystemtjänster och gynna vår miljö genom att vara kretsloppsanpassade. Därtill ska dom vara tillgängliga, tåla slitage och gå att sköta. Allt i samspel och samklang med varandra. 

Dessa två livesända halvdagar är avsedda att ge kunskap att på ett inkluderande sätt bemöta krav och förväntningar i en föränderlig tid.  

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Kort sagt ett forum för alla!  

Program 

Dag 1 

08.30 – 09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, inleder dagen med en föreläsning på temat: 
Att hålla i ordnat och godtagbart skick, del 1. Tillsyn och skötsel enligt Funktionella gator och parker/ Funktionsbeskrivning fastigheters utemiljöer . Kravställande och lägsta godtagbara standard.  

09.30 – 09.45 Paus 

09.45 – 10.45 Besiktningar och kontroller- rutiner och fallgropar. Hur kan besiktningarna enligt AB04/ABT06 användas för att skapa en så bra grönyteentreprenad som möjligt? Hur kan kontroller användas för att kvalitetssäkra entreprenaden?.
Gästföreläsning av projektledaren och certifierade besiktningsmannen Birger Ekenstierna, WSP Helsingborg. 

10.45 – 11.00 Paus 

11.00 – 11.30 Garantiskötsel under entreprenadtiden. Hur används garantiskötsel i grönyteentreprenaderna och hur genomförs kontroller på ett bra sätt under garantitiden? Hur bevakas etableringen av växterna?
Gästföreläsning av projektledaren och certifierade besiktningsmannen Birger Ekenstierna, WSP Helsingborg. 

11.30 – 11.50 Claes-Anders Malmberg genomför en interaktiv bikupa kring deltagarnas syn kring drift och underhåll i godtagbart skick. Och hur deltagarna själv arbetar med besiktningar och egenkontroller. 

11.50 – 12.00 Sammanfattning. 

Dag 2 

08.30 – 09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, inleder dagen med en föreläsning på temat: 
Att hålla i ordnat och godtagbart skick, del 2.  Avhjälpande och planerat underhåll. Uppgifter och omfattning enligt Funktionella gator och parker/ Funktionsbeskrivning fastigheters utemiljöer. Kravställande och lägsta godtagbara standard.  

09.30 – 09.45 Paus 

09.45 – 10.45 Vad ser en besiktningsman i sin vardag?  Goda exempel ur verkligheten. Vad lär vi oss av goda och dåliga exempel från vardagen? Vilka krav bör man ha med sig in i ett projekt från början? Hur överlämnar man på bästa sätt ett projekt?
Gästföreläsning av projektledaren och certifierade besiktningsmannen Birger Ekenstierna, WSP Helsingborg. 

10.45 – 11.00 Paus 

11.00 – 11.20 Claes-Anders Malmberg redovisar gårdagens interaktiva bikupa kring deltagarnas syn på drift och underhåll i godtagbart skick

11.20 – 11.50 Birger Ekenstierna ger sin syn på hur vi kan öka förståelsen för det goda förvaltarskapet i ett längre tidsperspektiv 

11.50 – 12.00 Sammanfattning. 

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers
2-3 personer: 2600kr/pers
4 personer eller fler: 2400kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.