Framtidens begravningsplats

Framtidens begravningsplats

Framtidens begravningsplats

Gröna Trender bjuder in chefer, anställda och förtroendevalda i landets begravningsverksamheter till livesända fortbildningsdagar .  Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Samhällsnytta och kulturarv. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Syftet med dagarna är att koppla ihop olika vägval för bästa funktion på framtidens begravningsplatser. Vi vill också ge nya perspektiv på en både djupt traditionell, stabilt värdig och evigt pågående verksamhet. Nedan följer programmet för de båda halvdagarna. För pris, information och anmälan se faktarutan till höger.

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa båda dagarna, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Citat från utvärdering av vårvinterns livesända kyrkogårdsdagar 10-11 mars som samlade mer än 100 deltagare från fyrtio begravningshuvudmän:

“Tack för två mycket givande halvdagar. Jag tyckte det var bra att där var en mix av olika intressanta ämne. Allt flöt på bra och alla föreläsare var duktiga och pålästa. Jag kan inte se att där var något som var mindre bra.”

“Bra med ert jämställdhetstänk kring föreläsare. Variation på innehållet. Perfekt med två halvdagar, man hinner jobba med expeditionens ärenden på eftermiddagen och behöver inte stänga.”

“Tack för bra föreläsare! Mycket givande, framförallt för att ämnena hängde ihop på ett bra sätt och gav en helhetsbild. Det tekniska funkade också utmärkt.”

Program för dagarna:

Dag 1

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 – 08.35 – Inledning

08.35 – 09.05 – Levande kyrkogård, hur får vi fler att besöka oss mer?
Föreläsare: Birgitta Linåker, chef för begravnings- och serviceverksamheten, Kalmar pastorat.

09.05 – 09.40 – Det levande vattnet, naturliga flöden och vattenkonst på kyrkogården.
Föreläsare: Torbjörn Frisö, Virbela Atelje AB – synliggör vatten.

09.40 – 10.00 – PAUS

10.00 – 10.35 – Effektivisera egen regi, få ut mer av begravningsavgiften.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

10.35 – 11.15 – Tidens krav på nya begravningsplatser, att utvidga, förtäta och anlägga nytt.  
Föreläsare: Begravningschef Katarina Evenseth, Göteborgs begravningssamfällighet om ny begravningsmark i Göteborg och mastersstudenterna Johanna Lindroth/Kate O´Conner, KTH, presenterar ett sammandrag av uppsatsen om problematiken med begravningsmark i storstäder.

11.15 – 11.30 – PAUS

11.30 – 11.55 – Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor och pollenkäter till deltagarna på temat: Vägval Kyrkogård. Moderator: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

11.55 – 12.00 – Avslut och sammanfattning

Dag 2

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 – 09.00 – Rätten till den sista vilan. Huvudmannens skyldighet att tillgodose anhörigas önskemål om plats, sätt och tid.
Föreläsare: Eva Årbrant-Johansson, jurist och nationell samordnare för begravningsverksamheten, Svenska kyrkan.

09.05 – 09.40 – Att bevara och utveckla kyrkogårdens kulturarv, hur förvaltar vi det bäst? Föreläsare: Karin Mårtensson, kulturvårdsansvarig, Folkungabygdens pastorat.

09.40 – 10.00 – PAUS

10.00 – 10.35 – Det svårhanterliga vattnet, utmaningar och lösningar kring dagvatten och grundvatten på kyrkogården. Föreläsare: Reino Raitala, landskapsingenjör, RR Landskap.

10.40 – 11.10 – Hur påverkar migration och globalisering våra traditioner, seder och bruk?
Föreläsare: Simon Sorgenfrei, docent och föreståndare vid institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, Södertörns högskola.

11.10 – 11.20 – PAUS

11.20 – 11.50 – Kyrkogården som stadens gröna lunga – oasen Malmö gamla kyrkogård och dess samhällsnytta av igår, idag och imorgon.
Föreläsare: Landskapsingenjör Maximilian Löfgren, ML Landskapsingenjör AB

11.50 – 12.00 – Avslut och sammanfattning

Varmt välkomna till våra inspirerande och livesända dagar om framtidens begravningsplats! 

Fakta

Kostnad för båda dagarna:
Vid anmälan av:

1 person: 2400kr/pers
2-3 personer: 2200kr/pers
4 personer eller fler: 2000kr/pers
OBS alla priser är exklusive moms.

Observera att det inte går att anmäla sig till en enstaka dag, när man anmäler sig görs anmälan per automatik för båda dagarna.
Priset inkluderar två livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Har du frågor om kursen? Hör av dig till Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.