Kyrkogård

Senaste artiklar

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

18 juli 2019

Är våra kyrkogårdar rätt bemannade?

Ny kurs i hur man uppnår rättvisande bemanning och produktionsplanering för begravningsverksamheten. Stockholm 22 oktober.

Läs mer »

9 april 2019

Försommar på kyrkogårdarna i Norr

Här inleder Reino Raitala sin artikelserie om kyrkogårdens fyra årstider.

Läs mer »

9 april 2019

Säkerheten påverkas av - VATTEN

Grundvatten och ytvatten ökar rasrisken i samband med grävningsarbeten på kyrkogårdarna. Landskapsingenjören Reino Raitala lyfter fram behovet av riskbedömning och markundersökning i denna artikel. 

Läs mer »

9 april 2019

Säkert handhavande av maskiner, fordon och redskap

Till hösten ordnar SKKF nya kurser i säkert handhavande med maskiner, fordon och redskap. Vardagsriskerna är många och maskinkunskap, riskbedömning och egenkontroll är viktigt för alla att känna till. 

Kurser ordnas i Norrköping 1 oktober, centralt i Skåne 2 oktober och Enköping 5 november.

Läs mer »

9 april 2019

Kursdag i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? Kurser ordnas till hösten i Simrishamn 3 oktober, Göteborg 10 oktober och Södertälje 6 november.

 

Läs mer »

9 april 2019

Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkvaktmästare har ett ansvarsfullt och varierat servicearbete i församlingens tjänst. Ny kurs ordnas i Uddevalla 9 oktober, 15 oktober i Katrineholm och Huddinge 12 november. .

Läs mer »

12 februari 2019

Kurs i säkra materiallyft och gravstenshantering

Säkerhetsfrågorna vid materiallyft och gravstenshantering är viktiga. Det är knappast riskfritt att utsätta en gravsten för ett säkerhetstest, och då pratar vi inte bara om att stenen kan välta och skada personalen eller besökare. Ny kurs i Värnamo 19 mars i Värnamo.

Läs mer »

21 augusti 2018

Säker renhållning på kyrkogården

Ny säkerhetskurs för kyrkogårdsarbetare och kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare. Arbetsmiljöriskerna i renhållningsarbetet ökar. En kursdag om riskbedömning, tekniska hjälpmedel och skyddsutrustning. Nya kurser blir det i Säffle 28 mars, Nyköping 9 april och Malmö 11 april.

Läs mer »

21 augusti 2018

Kyrkogårdsförvaltningens vinterväghållning

Vilket vinterväghållningsansvar har kyrkogårdsförvaltningen? Nytt utbildningstillfälle ordnas av SKKF i Värnamo 27/9..

Läs mer »

24 juli 2018

Mitt Yrkesval - Kyrkogårdsvaktmästare

En ny artikel i serien "Mitt Yrkesval". Här berättar kyrkogårdsvaktmästaren Anneli Isberg om bakgrunden till sitt yrkesval, vad hon tycker om sitt yrke och hur hon ser på sin framtid i branschen. 

Läs mer »

6 april 2018

Maskinutställning 15 maj 2018 i Borlänge

Begravningsregion Dalarna arrangerar utställning av maskiner och redskap på Norra Griftegården i Borlänge den 15 maj 2018.

Läs mer »

15 juni 2017

SKKF Rikskonferens i Örebro

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds Rikskonferens i Örebro belyste många viktiga punkter gällande tillgänglighet och bemötande. Begravningsverksamheten är så mycket mer än att ta hand om de avlidna. 

Läs mer »

31 mars 2017

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning bygger nytt krematorium

Nordens största krematorium byggs på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.

Läs mer »

25 januari 2017

Alla kontrollerar gravvårdar – men hur samarbetar vi?

Här följer den första av tre artiklar om gravstenssäkring och hur man kan arbeta effektivit med kontroller och säkringsarbete.

Läs mer »

25 januari 2017

Ett växande berg av stenar

Ett växande berg av sten och en framtida underhållsskuld är några av konsekvenserna av de osäkra gravstenarna på landets kyrkogårdar

Läs mer »

11 januari 2017

Planering och strategi för mindre maskiner

Varför är de mindre maskinerna så viktiga i vår maskinpark? Hur tänker vi före och efter inköpet av en maskin? Blir riskerna färre med en mindre maskin? Ingela Gudmundson svarar på dina frågor kring småmaskiner i den här artikeln!

Läs mer »

22 november 2016

Kurs i upphandling, kalkylering och projektledning

Specialanpassad kurs för kyrkogårdsförvaltningar .

Läs mer »

15 november 2016

Finns det behov av planerad trädvård?

Den tätortsnära skogen och träden på kyrkogårdarna sköter sig inte självt. Landskapsingenjören Reino Raitala berätttar här om trädvårdens kärnpunkter.

Läs mer »

23 augusti 2016

Landskapsingenjören i mig

Reino Raitala tvekade aldrig att bli landskapsingenjör. Han hade och har det inom sig...

Läs mer »

9 augusti 2016

Kyrkogårdens maskinpark

Maskiner och fordon är viktiga för att kyrkogårdarnas personal ska kunna arbeta effektivt. Hur gör man en bra maskinbehovsanalys och vilka risker finns det vid maskin- och fordonsanvändning?

Läs mer »

15 juni 2016

Sommar på kyrkogårdarna i Norra Sverige

Högsommaren på kyrkogården i Norr. Nu behövs alla duktiga krafter för på sommaren är det verkligen högsäsong ;)

Läs mer »

12 april 2016

På tal om arbetsmiljö - del 2 av 3

Del 2 av 3, dags att prata om jämnställdhet! 

Läs mer »

7 mars 2016

Tjältining med kol har stora fördelar

Att tjältina med kol har gamla anor. Och kostnadseffektivt är bara en av flera fördelar.

Läs mer »

10 november 2015

Utbildning eller erfarenhet?

Är det viktigt med utbildad personal?

Läs mer »

7 juli 2014

SMHI servar även kyrkogårdsförvaltningar

SMHI utvecklar sig för att även serva kyrkogårdsförvaltningarna i deras vinterväghållning.

Läs mer »

Mest lästa

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad