Kyrkogård

Senaste artiklar

7 juni 2021

Skötselbeskrivningar i Norrköping

Inför säsongen 2021 har vi på kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping arbetat fram ett material som ska vara ett stöd för driften av våra kyrkogårdar.

Läs mer »

24 maj 2021

Livesänd webbkurs: Kyrkogårdens växtmaterial

Livesänd webbkurs om kyrkogårdens växtmaterial. Aktuella utmaningar, smarta vägväl i växtplaneringen och hur får vi mest pang för pengarna?

Läs mer »

19 maj 2021

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens arbetsmiljöansvar

En praktiskt orienterad halvdagsutbildning som ger verktyg för chefer och arbetsledare att handla rätt och förstå både risker och åtgärder i fysiska och psyko-sociala risksituationer.

För både arbetsgivare och arbetstagare är det helt avgörande hur vi agerar på fältet för att minimera riskerna och säkerställa att alla kan arbeta med en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer »

17 maj 2021

Livesänd webbkurs: Säkert kyrkvaktmästeri

Få kunskap om arbetets särskilda utmaningar för att stärkas i yrkesrollen. Webbkursen belyser också vardagsrisker och säkerhetsregler.

Läs mer »

11 maj 2021

Framtidens begravningsplats – livesända dagar

Två livesända fortbildningsdagar om framtidens begravningsplats. Inspirerande föreläsare med högaktuella ämnen. Missa inte höstens digitala forum för kyrkogårdsbranschen. 

Läs mer »

10 maj 2021

Aktuella kyrkogårdskurser

Här hittar du alla aktuella kyrkogårdsutbildningar hos Acama. 
Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar.

Läs mer »

10 maj 2021

Livesänd webbkurs i gravskötsel för tidens krav

Gravskötseln är en viktig del av församlingarnas serviceverksamhet. Med förändrade gravskick följer förändrade krav från kunderna. Vad efterfrågas och varför?

Livesänd webbkurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Läs mer »

26 april 2021

Säkerheten påverkas av - VATTEN

Grundvatten och ytvatten ökar rasrisken i samband med grävningsarbeten på kyrkogårdarna. Landskapsingenjören Reino Raitala lyfter fram behovet av riskbedömning och markundersökning i denna artikel. 

Läs mer »

5 april 2021

Kyrkogårdarnas gräsytor – går det ändra den rutinmässiga skötseln?

Skötsel av gräsytor är utan tvekan den enskild största verksamheten på kyrkogårdar under sommarsäsongen. Gräsklippning och tillhörande trimning mot alla typer av hinder utförs traditionsenligt med stor noggrannhet, men är det inte dags att tänka om det finns alternativa skötselmetoder.

Läs mer »

15 mars 2021

Nytt krematorium i Norrköping

För några år sedan pratade man om att lägga ner krematoriet i Norrköping. Men nu i december togs första steget i ombyggnationen av krematoriet i Norrköping. Läs mer i artikeln

Läs mer »

3 mars 2021

Vilka förändringar behöver göras i gravskötseln?

Detta är tredje och sista delen i vår artikelserie om gravskötsel. Många säsongsanställdas arbetstillfällen hänger på att vi lyckas hejda minskningen av traditionella gravskötslar.

Läs mer »

3 mars 2021

Varför ska kunden köpa gravskötseln?

I del två i denna gravskötselserie diskuterar anledningar till varför kunden bör köpa skötseln av förvaltningen? Vad gör vi för våra befintliga kunder och vad kan vi göra för att få tillbaka före detta kunder?

Läs mer »

3 mars 2021

Vilken gravskötsel efterfrågar dagens kunder?

Vilken gravskötsel efterfrågar kunderna? Detta är den första delen av tre i vår nya artikelserie om gravskötsel. Serviceverksamheten måste gå ihop sig ekonomiskt och många säsongsarbeten är beroende av gravskötseln.

Artikelserien är skriven av Acamas VD Claes-Anders Malmberg som ger exempel från genomlysning av serviceverksamheter.

Läs mer »

28 februari 2021

Begravningspodden om globala miljömål

I den här artikeln presenterar sig de som står bakom Begravningspodden och samtidigt ger de oss en inblick i vad de kommer prata om i sitt kommande avsnitt, nämligen de globala målen

Läs mer »

15 februari 2021

Folkungabygden håller kulturarvet vid liv

Karin Mårtensson som är miljö-och kulturarvssamordnare i Folkungabygdens pastorat skriver i denna artikel om pastoratets arbete med att ta var på kulturarvet bl.a. genom konservering och underhåll av kulturhistoriska gravvårdar.

Läs mer »

25 januari 2021

Begravningsplats för smådjur – i kyrkans regi

Sveriges, troligtvis första, begravningsplats för smådjur i kyrkans regi

Läs mer »

17 november 2020

Livesända kyrkogårdsdagar 2021

Gröna Trender bjuder in chefer, anställda och förtroendevalda i landets begravningsverksamheter till livesända fortbildningsdagar på temat "effektiv förvaltning och behovsstyrd förnyelse".

Varmt välkomna att mötas på nätet med välkända och inspirerande föreläsare som belyser utmaningar och möjligheter i en omtumlande tid.

Läs mer »

10 november 2020

Biologisk mångfald på Norrköpings kyrkogårdar

En grön stadsmiljö är viktig. Den dagliga kontakten med grönskan är grundläggande för människans välmående. Den biologiska mångfalden hotas när naturen trängs undan av växande städer.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens bemanning

Ny livesänd webbkurs med Claes-Anders Malmberg om hur man bemannar och effektiviserar kyrkogårdsarbetet på bästa sätt.

Läs mer »

8 september 2020

Digital kyrkogårdsvandring i Västra Tunhem

Västra Tunhems kyrkogårdsförvaltning har börjar använda QR-koder på kyrkogården, läs om deras digitala initiativ!

Läs mer »

25 augusti 2020

Livesänd webbkurs i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper? Gravgrävning är det farligaste arbetsmomentet i gravarbetet och innehåller många förhöjda arbetsrisker. Se till att alla kyrkogårdsarbetare genomgår denna viktiga arbetsmiljökurs.

Läs mer »

18 augusti 2020

Immateriellt kulturarv och begravning

Inom kyrkogårdsförvaltningar är vi idag väl bekanta med att dela upp vilka kulturarv vi arbetar med och är skyldiga att vårda på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Det handlar om det personhistoriska, det gröna, det biologiska och det kulturella kulturarvet. 

Läs mer »

16 juni 2020

Alyscamps Nekropol - Bland gravar och sarkofager

Denna bildvandring tar oss igenom en av tidernas mest populära kyrkogårdar, Les Alyscamps i Arles, Frankrike.

Läs mer »

5 maj 2020

Vad tar mest tid i kyrkogårdsarbetet?

I denna artikel går vi igenom och listar de mest tidskrävande kyrkogårdsarbetena.

Läs mer »

7 april 2020

Upptäck kulturarvet på våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping satsar på kulturarvet. Tillsammans med Norrköpings pastorat utvecklar Kyrkogårdsförvaltningen appen Kyrkovarvet, som är en digital guide. Syftet är att synliggöra och sprida kunskap om kyrkornas och kyrkogårdarnas viktiga kulturarv.

Läs mer »

18 februari 2020

Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkvaktmästare har ett ansvarsfullt och varierat servicearbete i församlingens tjänst.

Läs mer »

10 december 2019

Vi kan inte höja begravningsavgiften mer

Landskapsingenjören och biträdande kyrkogårdschefen Josefine Pettersson skriver en intressant debattartikel om riskerna med den stigande begravningsavgiften. Avgiften har ökat med 69% sedan 2003. Den praktiska skötseln står för en väldigt liten andel av den ökning som skett. Vad beror ökningarna mer på?

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

9 april 2019

Försommar på kyrkogårdarna i Norr

Här inleder Reino Raitala sin artikelserie om kyrkogårdens fyra årstider.

Läs mer »

12 februari 2019

Kurs i säkra materiallyft och gravstenshantering

Säkerhetsfrågorna vid materiallyft och gravstenshantering är viktiga. Det är knappast riskfritt att utsätta en gravsten för ett säkerhetstest, och då pratar vi inte bara om att stenen kan välta och skada personalen eller besökare.

Läs mer »

21 augusti 2018

Säker renhållning på kyrkogården

Ny säkerhetskurs för kyrkogårdsarbetare och kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare. Arbetsmiljöriskerna i renhållningsarbetet ökar. En kursdag om riskbedömning, tekniska hjälpmedel och skyddsutrustning.

Läs mer »

24 juli 2018

Mitt Yrkesval - Kyrkogårdsvaktmästare

En ny artikel i serien "Mitt Yrkesval". Här berättar kyrkogårdsvaktmästaren Anneli Isberg om bakgrunden till sitt yrkesval, vad hon tycker om sitt yrke och hur hon ser på sin framtid i branschen. 

Läs mer »

31 mars 2017

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning bygger nytt krematorium

Nordens största krematorium byggs på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.

Läs mer »

25 januari 2017

Alla kontrollerar gravvårdar – men hur samarbetar vi?

Här följer den första av tre artiklar om gravstenssäkring och hur man kan arbeta effektivit med kontroller och säkringsarbete.

Läs mer »

25 januari 2017

Ett växande berg av stenar

Ett växande berg av sten och en framtida underhållsskuld är några av konsekvenserna av de osäkra gravstenarna på landets kyrkogårdar

Läs mer »

11 januari 2017

Planering och strategi för mindre maskiner

Varför är de mindre maskinerna så viktiga i vår maskinpark? Hur tänker vi före och efter inköpet av en maskin? Blir riskerna färre med en mindre maskin? Ingela Gudmundson svarar på dina frågor kring småmaskiner i den här artikeln!

Läs mer »

22 november 2016

Kurs i upphandling, kalkylering och projektledning

Specialanpassad kurs för kyrkogårdsförvaltningar .

Läs mer »

15 november 2016

Finns det behov av planerad trädvård?

Den tätortsnära skogen och träden på kyrkogårdarna sköter sig inte självt. Landskapsingenjören Reino Raitala berätttar här om trädvårdens kärnpunkter.

Läs mer »

23 augusti 2016

Landskapsingenjören i mig

Reino Raitala tvekade aldrig att bli landskapsingenjör. Han hade och har det inom sig...

Läs mer »

9 augusti 2016

Kyrkogårdens maskinpark

Maskiner och fordon är viktiga för att kyrkogårdarnas personal ska kunna arbeta effektivt. Hur gör man en bra maskinbehovsanalys och vilka risker finns det vid maskin- och fordonsanvändning?

Läs mer »

15 juni 2016

Sommar på kyrkogårdarna i Norra Sverige

Högsommaren på kyrkogården i Norr. Nu behövs alla duktiga krafter för på sommaren är det verkligen högsäsong ;)

Läs mer »

12 april 2016

På tal om arbetsmiljö - del 2 av 3

Del 2 av 3, dags att prata om jämnställdhet! 

Läs mer »

10 november 2015

Utbildning eller erfarenhet?

Är det viktigt med utbildad personal?

Läs mer »

Mest lästa

Gata och park

Inspiration

Entreprenad