Ätbara växter i offentliga miljöer

Ätbara växter

Livesänd webbkurs om ätbara växter i offentliga miljöer

Från blomning till färdig frukt berikar ätbara växter ofta våra parkmiljöer. För både barn och vuxna. Ätbara växter tillför en ny dimension i parkutbudet där strävan är att flerskiktade planteringar, både träd, buskar och örtskikt, ger skörd. Ofta med en blandning av både vanliga och lite mer ovanliga växter. Det finns förstås också utmaningar. Rätt val från början är avgörande för att få förvaltning och upplevelser att på ett hållbart sätt ge pang för pengarna.  

Detta vill vi uppnå med kursen:

Hur skapar och förvaltar vi en miljö som både hyser en biologisk mångfald och samtidigt bjuder på smakupplevelser utöver det vanliga?

Vad lämpar sig var och vad lämpar sig inte? Hur ska vi tänka vid anläggning och skötsel?

Hur får vi kommuninvånare, politiker, medarbetare och andra intressenter engagerade?

Målgrupp

Målgruppen är utemiljöförvaltningar, samhällsbyggare m fl och temat för dagen är anpassat för chefer, planerare, arbetsledare, markförvaltare m fl hos kommuner och fastighetsbolag.

Program

08.30 – 09.30 Inledning där vi går igenom historik, visioner och verklighet kring ätbara växter i offentliga miljöer. Vi fortsätter med att visa konkreta exempel på hur man utvecklar och förvaltar utemiljöer med ätbara växter för bästa upplevelse, rationell skötsel och hållbarhet. 
Vi gör också en interaktiv trendspaning i chatten som kommer att sammanställas och presenteras senare i programmet.
Föreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild&Vacker Trädgård

09.30 – 09.50 Paus

09.50 – 10.40 Hälsoträdgården – läker både kropp och själ. Om hälsoträdgårdar och deras viktiga inslag av ätbara växter.
Gästföreläsare: Tina Nielsen, Instruktör/Trädgårdsmästare i Hälsoträdgården, Örebro kommun.

10.40 – 11.00 Paus

11.00 – 11.30 Exempel från Hyllievångsparken i Malmö, invigd 2021. Erfarenheter från verkligheten, projektet från början till slut.
Gästföreläsare: Eva Delshammar, landskapsarkitekt, Malmö stad.

11.30 – 11.55 Erikka Chapman analyserar trendspaningens resultat och sammanfattar dagen.

11.55 – 12.00 Avslut och utvärdering.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1600kr/pers
2-3 personer: 1450kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 2 veckor innan kursstart

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.