Livesänd webbkurs: Kyrkogårdens växtmaterial

Publicerad: 2021-05-24 13.14 | Senast ändrad: 2021-05-24 13.14

Livesänd webbkurs: Kyrkogårdens växtmaterial

Växter är en viktig del av kyrkogårdens arbetsvolym och gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. Samtidigt som vi ägnar mycket tid åt planterings- och skötselarbete för allmänna och gravplatsplanteringar, är inköpsvolymerna ofta minskande och perenna växter i betydelse.  

Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Förändrade behov och lösningsfokuserad förnyelse. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Serviceverksamheten måste möta sina kostnader med motsvarande intäkter för både material och arbete, en stor utmaning om man har små växtvolymer, brett sortiment och många utplanteringsställen. Även om begravningsavgiften finansierar allmänna planteringar är hållbarhet och korrekta växtval oerhört viktigt för att möta tidens krav och erhållna budgetramar.

Med rätt växtval, inköpsförfarande och produktionsplanering kan skötsel- och underhållsinsatserna optimeras och växternas plats i kyrkogårdsförvaltningarnas arbete förstärkas.

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Program dag 1

08.30 Aktuella utmaningar kring kyrkogårdarnas gravrabatter och allmänna planteringar. Erfarenheter från senaste årens produktionsgenomlysningar. Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

08.45-09.30 Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen. Allmänna planteringar på friland och i kärl. Gravrabatter och andra växter i serviceverksamheten. 
Föreläsare: Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, ML Landskapsingenjör AB.

09.30-09.50 Paus

09.50.-10.20 Kort om affärsmässig upphandling av kyrkogårdens växter. Lagen om offentlig upphandling gäller inte för Svenska Kyrkan men alla kyrkans enheter ska utnyttja konkurrensmöjligheterna och agera på ett affärsmässigt sätt.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg

10.20-10.40 Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor och pollenkäter till deltagarna på temat: Växtval Kyrkogård. Moderator: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.50. Fortsättning. Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen. Med fokus på vedartade växter och hur vi skapar förutsättningar för mer perenna växter i allmänna planteringar och gravrabatter.
Föreläsare: Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, ML Landskapsingenjör AB.

11.35-11.50 Att räkna på bemanning och växtinköp. Enkla kalkyler och exempel från verkligheten. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

11.50-12.00 Presentation av genomförd bikupa.
 

Program dag 2

08.30 Inledning.

08.35-09.20. Att räkna på bemanning för skötsel av olika växter, material-, transport och overheadkostnader. Erfarenheter från genomförda genomlysningar. Enkla kalkyler och exempel från verkligheten. Arbetstidsåtgång för gräs, planteringar och vedartade växter. Priskalkylering för arbete, material, transport och overhead. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

09.20-09.40 Paus

09.40.-10.15 Att arbeta med växtdatabas och hitta rätt växter för rätt växtförhållanden.
Föreläsare: Jenny Nilsson, trädgårdsingenjör odling samt delprojektledare för projektverktyget Planter

10.15-10.40 Gräs för olika ytor och förhållanden. Vilken skötsel behövs? Hur är det med tillväxten, tåligheten mot torka och sjukdomar? Vad ska vi tänka på när det gäller nya gräsytor?.
Föreläsare: Jörgen Nilsson, Skånefrö.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.35 Skötselanvisningar för kyrkogårdens växtarbeten. Hur har Norrköpings kyrkogårdsförvaltning arbetat fram skötselnivåer och beskrivningar? Skötselnivåer, innehåll och digitala kartor för säsongen 2021.
Föreläsare: Jonathan Nyling, planeringssekreterare, Norrköpings pastorat 

11.35-11.50 Analys av föregående dags trendspaning och vad signalerna betyder i förändringsbehov. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

11.50-12.00 Sammanfattning och avslutning. 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum: 29-30 september 2021

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 båda dagarna
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagarnas gång. 

Kostnad:
1 person: 2400kr/pers
2-3 personer: 2200kr/pers
4 personer eller fler: 2000kr/pers
OBS alla priser är exklusive moms.

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se
Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)


Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.
 

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.

Senaste artiklar

7 juni 2021

Skötselbeskrivningar i Norrköping

Inför säsongen 2021 har vi på kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping arbetat fram ett material som ska vara ett stöd för driften av våra kyrkogårdar.

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen

VVH ONLINE 2021
Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 22-23 september 2021
 

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2020

Vinterväghållningsdagarna blir VVH ONLINE 2020. Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 21-22 oktober 2020

Läs mer »

31 maj 2021

Livesänd webbkurs: Lekplatser - från projekt till drift och underhåll

Ny webbkurs om lekplatser - från projekt till drift och underhåll 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Entreprenad