Livesänd webbkurs: Växtmaterial i offentliga rummet

Publicerad: 2021-05-18 11.03 | Senast ändrad: 2021-06-16 12.49

Livesänd webbkurs: Växtmaterial i offentliga rummet

Växter är en viktig del av verksamheten och arbetsvolymen i parker och yttre fastighetsskötsel. Gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. Samtidigt som vi ägnar mycket tid åt planterings- och skötselarbete, är inköpsvolymerna av annueller ofta minskande medan perenna växter ökar i betydelse. Vedartade växter i form av friväxande och klippta häckar och buskar är en särskild utmaning.  

Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Förändrade behov och lösningsfokuserad förnyelse. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Vi måste möta våra kostnader och leverera mycket pang för pengarna, en stor utmaning om man har små växtvolymer, brett sortiment och många utplanteringsställen. Även om kommunalskatten finansierar parkplanteringarna är det mycket svårt att få resurser till gröna satstningar. Även i yttre skötsel av offentliga fastigheter är det en hård kamp mot inre skötsel och annan fastighetsförvaltning. Hållbarhet och korrekta växtval är oerhört viktigt för att möta tidens krav och erhållna budgetramar.

Med rätt växtval, inköpsförfarande och produktionsplanering kan skötsel- och underhållsinsatserna optimeras och växternas plats i förvaltningarnas arbete förstärkas.

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Program dag 1

08.30 - 08.45 Aktuella utmaningar kring planteringar och gröna satsningar i det offentliga rummet. Erfarenheter från senaste årens produktionsgenomlysningar.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

08.45-09.30 Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen. Inledande föredrag. 
Föreläsare: Trädgårdsingenjör Jenny Nilsson, Pantersnigeln.

09.30-09.50 Paus

09.50.-10.20 Kort om offentlig upphandling av växter. Lagen om offentlig upphandling gäller för kommuner och offentliga fastighetsbolag. Hur utnyttjar vi bäst konkurrensmöjligheterna och agerar på ett affärsmässigt sätt?
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB

10.20-10.40 Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor och pollenkäter till deltagarna på temat: Växtval i offentliga rummet. Moderator: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.50. Fortsättning. Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta vägval i växtplaneringen. Fortsättning. Hur ska vi hitta rätt växtalternativ?
Föreläsare trädgårdsingenjör Jenny Nilsson, Pantersnigeln.
 

11.50-12.00 Presentation av genomförd bikupa.

Program dag 2

08.30 Inledning.

08.35-09.10. Att räkna på bemanning för skötsel av olika växter, material-, transport och overheadkostnader. Erfarenheter från genomförda genomlysningar. Enkla kalkyler och exempel från verkligheten. Arbetstidsåtgång för gräs, planteringar och vedartade växter. Priskalkylering för arbete, material, transport och overhead. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

09.10-09.30 och 09.50-10.15. (Paus 09.30-09.50) Vad ser plantskolorna för trender när det gäller växtmaterial i offentlig miljö? Vad efterfrågas mer och mindre? Och hur kan vi som växtköpare bli bättre på att köpa rätt växter för rätt ändamål?

Föreläsare: Miriam Dovrén, ägare och VD, Eriksbo plantskola AB.

10.15-10.40 Gräs för olika ytor och förhållanden. Vilken skötsel behövs? Hur är det med tillväxten, tåligheten mot torka och sjukdomar? Vad ska vi tänka på när det gäller nya gräsytor?
Föreläsare: Jörgen Nilsson, Skånefrö.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.35 11.00-11.35 Sommarblomsprogrammet - prydnad, glädje och upplevelse för ögat. Vad uppskattas mest av kommuninvånarna och vilka förändringar har skett de senaste åren? Hur har kommunen jobbat fram sitt sommarblomsprogram och sina beskrivningar?
Föreläsare: Ej klar

11.35-11.50 Analys av föregående dags trendspaning och vad signalerna betyder i förändringsbehov.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

11.50-12.00 Sammanfattning och avslutning. 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum: 8-9 september 2021

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 båda dagarna
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagarnas gång. 

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers 
2-3 personer: 2600kr/pers 
4 personer eller fler: 2400kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se
Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)


Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.
 

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.

Senaste artiklar

7 juni 2021

Skötselbeskrivningar i Norrköping

Inför säsongen 2021 har vi på kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping arbetat fram ett material som ska vara ett stöd för driften av våra kyrkogårdar.

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen

VVH ONLINE 2021
Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 22-23 september 2021
 

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2020

Vinterväghållningsdagarna blir VVH ONLINE 2020. Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 21-22 oktober 2020

Läs mer »

31 maj 2021

Livesänd webbkurs: Lekplatser - från projekt till drift och underhåll

Ny webbkurs om lekplatser - från projekt till drift och underhåll 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Entreprenad