Livesända kyrkogårdsdagar 2021

Publicerad: 2020-11-17 17.42 | Senast ändrad: 2021-02-04 17.21

Livesända kyrkogårdsdagar 2021

Gröna Trender bjuder in chefer, anställda och förtroendevalda i landets begravningsverksamheter till livesända fortbildningsdagar den 10-11 mars 2021.  Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Effektiv förvaltning och behovsstyrd förnyelse

Syftet med dagarna är att koppla ihop strategisk planering med inre och yttre effektivitet. Nedan följer programmet för de båda halvdagarna. För pris, information och anmälan se faktarutan till höger.

Vi kommer också att ha en interaktiv trendspaning i form av digitala omröstningar och möjlighet att ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Dag 1

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 – 08.35 – Inledning

08.35 - 09.00 – Aktuella utmaningar i begravningsverksamheten
Föreläsare: Eva Årbrandt Johansson, nationell samordnare för begravningsverksamheten, Svenska Kyrkan

09.05 - 09.40 – Erfarenheter från genomlysningsarbete och förändring av kyrkogårdsorganisationen i Norrköping. Föreläsare: Anders Carlsson, verksamhetschef kyrkogårdar, Norrköpings pastorat

09.40 - 10.00 – PAUS

10.00 – 10.25 – Omställning av gravskötselverksamheten för att möta kundens behov
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

10.30 – 11.10 – Samverkansmöjligheter mellan begravningsverksamheter. Erfarenheter från 4 huvudmän inom Ljungby kommun och deras samverkan kring gravboksadministration mm.
Föreläsare: Josefine Pettersson-Olsson, Landskapsingenjör, Begjuta AB

11.10 - 11.20 – PAUS

11.20 - 11.50 – Smartare vägar till rätt växtval. Kraven på kyrkogårdarnas växtmaterial ökar. Färg och form samsas med mer komplexa frågor som hållbarhet, ekosystemtjänster och kulturhistorisk korrekthet. 
Föreläsare: Jenny Nilsson, trädgårdsingenjör odling samt delprojektledare för projektverktyget Planter.

11.50 - 12.00 – Avslut och sammanfattning

Dag 2

08.15 – Insläpp på ZOOM

08.30 - 09.00 – Etiska aspekter på kyrkogårdsförvaltning - i teori och praktik.
Föreläsare: Katarina Evenseth, begravningschef kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg och ordförande i FSK (Föreningen Svenska Kyrkogårdschefer) 

09.05 - 09.40 – Digitala kanaler, format och kommunikation. 
Föreläsare: Elin Nyling, förvaltningsutvecklare, Norrköpings pastorat

09.40 - 10.00 – PAUS

10.00 – 10.35 – Kyrkogårdens produktionsplanering och yttre/inre effektivitet. 
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

10.40 – 11.10 – Digital integration mellan GIS och arbetsplanering. 
Föreläsare: Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, Malmö kyrkogårdsförvaltning

11.10 - 11.20 – PAUS

11.20 - 11.50 – Kyrkogårdar i förändring - planering allt viktigare för god förvaltning.
God planering ger förutsättningar till hållbara, ekonomiska, miljömässiga och säkra lösningar inom alla verksamhetsområden.
Föreläsare: Reino Raitala, landskapsingenjör, RR Landskap

11.50 - 12.00 – Avslut och sammanfattning

Varmt välkomna till våra inspirerande och livesända kyrkogårdsdagar 10-11 mars.Kurser-med-SKKF

Klicka på bilden för att se våra aktuella kyrkogårdsutbildningar!


 

Claes-Anders Malmberg, VD ACAMA AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Livesända kyrkogårdsdagar 2021

Datum och tid: 
10 mars  kl. 08.15 - 12.00, och
11 mars  kl. 08.15 - 12.00

Kostnad för båda dagarna:
Vid anmälan av:
1 person: 2400kr/pers
2-3 personer: 2200kr/pers
4 personer eller fler: 2000kr/pers
OBS alla priser är exklusive moms. 

Observera att det inte går att anmäla sig till en enstaka dag, när man anmäler sig görs anmälan per automatik för båda dagarna.
Priset inkluderar två livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

 

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se 
Ange deltagares namn, epostadress, om det är för en eller båda dagarna samt en faktureringsadress (med fakturerings epost, GLN nummer eller PEPPOL ID)
 

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Senaste artiklar

25 februari 2021

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens arbetsmiljöansvar

En praktiskt orienterad halvdagsutbildning som ger verktyg för chefer och arbetsledare att handla rätt och förstå både risker och åtgärder i fysiska och psyko-sociala risksituationer.

För både arbetsgivare och arbetstagare är det helt avgörande hur vi agerar på fältet för att minimera riskerna och säkerställa att alla kan arbeta med en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer »

23 februari 2021

Livesänd webbkurs om skräp och markrenhållning

Livesänd webbkurs om skräp och markrenhållning.  En av de största kostnaderna i utemiljöarbetet och ett mer komplext arbete än de flesta tror. Vilka är de stora utmaningarna just nu?

Läs mer »

22 februari 2021

Vårvinterns blommande växter, del 2

Jenny Nilsson skriver en ny spännande artikelserie om vårvinterns blommande växter, i två delar. I denna artikel ligger fokuser på buskar

Läs mer »

15 februari 2021

Folkungabygden håller kulturarvet vid liv

Karin Mårtensson som är miljö-och kulturarvssamordnare i Folkungabygdens pastorat skriver i denna artikel om pastoratets arbete med att ta var på kulturarvet bl.a. genom konservering och underhåll av kulturhistoriska gravvårdar.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad