Etableringsskötsel – Hur länge räcker näringen?

Publicerad: 2020-09-08 19.09 | Senast ändrad: 2020-09-08 19.09

Etableringsskötsel – Hur länge räcker näringen?

Ansvarar du för ytor under etableringsskötsel eller ytor som nyligen avslutat etableringsskötseln? Under etableringsskötseltiden har du troligen skött planteringarna minutiöst och nu verkar allt bra inför överlämnandet till ”driften”.

Handen på hjärtat ibland hanns kanske inte alla moment med men planteringarna är ”tillräckligt bra för att nu släppas. När ni planterade använde ni en bra jord eller annat substrat som innehöll växtnäring i rätt proportioner. Under skötseltiden som följde så har ni vattnat med eller utan växtnäringsinblandning och växterna har rotat sig bra.

Bra plantor som fått en bra etableringsskötsel klarar sig en tid. Men en utav de första tecknen på bristande vitalitet efter etableringsskötseln kommer av växtnäringsbrist. (Övriga är ju lösta genom en bra anläggning med dränerande men vattenhållande substrat och en inledande minutiös skötsel)

Oavsett hur bra anläggningen gjorts så lämnar över tid växtnäring lokalen. Den rinner bort i markvätskan, förs bort med de löv som lämnar platsen och binds upp i växtens celler i takt med att växterna tillväxer. Allt detta är helt naturligt. Ett examensarbete på Alnarp undersökte vad som händer med en växtbädd över tid. Den tydligaste skillnaden mellan anläggningsåret och 5-till 10 år senare var att nivåerna av växtnäring i substratet var avsevärt lägre. Inget märkligt men väl värt att tänka på.

För att behålla det kapital ni byggt upp under anläggnings och etableringstiden måste det underhållas. En del i underhållet handlar om att se till att planteringarna har tillräckligt med näring. Säg den lantbrukare eller trädgårdsväxtodlare som skulle lämna sina odlingar utan näring? Ett konkret svar på rubrikens fråga, hur länge räcker näringen, är mycket svårt att ge exakt, men att tiden är mycket mer än enstaka är inte troligt baserat på grundläggande marklära. Underhållet av växtnäringstillgången kan ske på många sätt det viktigaste är att det verkligen sker.

Vår produkt GrönVäx erbjuder en möjlighet att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt säkerställa att dina etablerade ytor har tillgång till växtnäring.

 

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Gröna Trenders läsare erbjuds att pröva GrönVäx på förmånliga villkor under september månad.
Erbjudandet gäller vid köp av minst tre kartonger och ger 15% rabatt. Kontakta gärna Glivarp Garden AB och Anders Larsson på order@godselstav.se

GrönVäx är den perfekta växtnäringen för häckar, buskar och träd!

GrönVäx lämpar sig för applikationer inom, gata, park kyrkogård och golf samt i privata trädgårdar.

Genom att placera växtnäringen vid trädets rötter uppnås både effektivitets- och miljöfördelar. För mer information och beställning: www.godselstav.se eller order@godselstav.se

Senaste artiklar

26 september 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i gravskötsel för tidens krav

Gravskötseln är en viktig del av församlingarnas serviceverksamhet. Med förändrade gravskick följer förändrade krav från kunderna. Vad efterfrågas och varför?

Livesänd webbkurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens bemanning

Ny livesänd webbkurs med Claes-Anders Malmberg om hur man bemannar och effektiviserar kyrkogårdsarbetet på bästa sätt.

Läs mer »

19 september 2020

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad