Arbeta effektivt med siktskymmande växtlighet

Publicerad: 2020-09-01 17.59 | Senast ändrad: 2020-09-01 17.59

Arbeta effektivt med siktskymmande växtlighet

Varje år skadas människor för att sikten är skymd vid korsningar och utfarter. Framförallt är risken stor för små barn som inte syns bakom höga häckar och stora buskar. Ändå är det många fastighetsägare som försummar sina skyldigheter att hålla sikttriangeln fri. De grundläggande reglerna är enkla och borde inte kunna missförstås.

Gatuhörn: Den så kallade sikttriangeln får man fram genom att mäta 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom den bör växter sträcka sig högst 80 cm över gatan.

Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäller – oavsett om det handlar om två cykelvägar som korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. Även här bör växter sträcka sig högst 80 cm över gatan inom sikttriangeln.

Om tomten gränsar mot en gata ska man se till att växter sträcker sig högst 0,8 meter över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed finns möjlighet att se andra trafikanter när man kör ut från tomten och de har inga problem att omvänt.

Ligger tomten intill en gata?  Om man har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör man se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Följande regler gäller för fri höjd: Gångbanor bör ha en fri höjd på 2,5 meter, cykelvägar minst 3,2 meter och bilkörbana minst 4,6 meter.

Bild2

Om det inte är fastighetsmark utan allmän platsmark, är det förstås kommunen själv som har ansvaret för att hålla fri sikt. Och har man ett antal mil med huvudvägar, lokalgator och GC-vägar blir detta lätt en helt övermäktig uppgift. I en medelstor stad klarar tekniska kontoret normalt av att lägga ett par hundra arbetstimmar på detta arbete, vilket räcker till att klara av behovet på de mest akut överväxta ställena men inte mer. På vissa vägar krävs också TMA-bil. Med maskin- och fordonskostnader är det kanske 200.000 kr för att skära tillbaka växtligheten på kanske 10-20% av behovet. Underhållsskulden är därför betydande. Särskilt viktigt är det att hitta rationella arbetsmetoder och utnyttja redan befintlig maskinpark. Få hålls kostnaden nere och arbetet kan utföras flexibelt i samband med att tid finns över.

Förvaltningar med egen grävmaskin eller fast inhyrd UE-grävmaskin kan med enkel påbyggnadsutrustning få en effektiv siktskymmande-växtlighets-bekämpare. Grävmaskiner har som bekant steglös lyftförmåga och grävmaskinister har god fingertoppskänsla, som sammantaget gör grävmaskinen väldigt lämpad för finkänsligt arbete. Och en tung grävmaskin kan också förses med en TMA-kärra och på så sätt bli än mer kostnadseffektiv. För grävmaskinen ger också arbete med siktskymmande växtlighet under barmarkssäsongen värdefulla extratimmar i debiterbart arbete. På samma sätt blir det på vintern att sätta in grävmaskinen för att rensa bussfickor från snö och is.

Timutnyttjandet för tunga maskiner i offentlig tjänst lämnar ofta en hel del att önska. Maskiner och fordon är som dyrast när dom står stilla och tickar fasta kostnader i form av värdeminskning, ränta, försäkringskostnader mm. Ett ökat utnyttjande sänker den fasta kostnaden per timme helt enkelt. Påbyggnadsutrustning för några tiotusentals kronor blir snabbt intjänad sett till hela maskinekonomin.

Bild1

I min egen hemstad Ljungby finns Nordicc AB (https://www.nordicc.se), tillverkare och importör av just påbyggnadsutrustningar till arbetsmaskiner och jag stämde träff med Ruben Klingenberg, som ingår i ledningen och tillhör ägarfamiljen. Ruben hade pratat med killarna på Mark&Miljö i Ljungby för att kunna dema en sådan påbyggnadssax i praktiskt arbete. Och precis som ni ser på bilderna och videon blev jag positivt överraskad vad en kunnig grävmaskinist kan åstadkomma på kort tid. Det gäller att inte köra för fort utan få till ett bra snitt så det inte uppstår stora sårytor på gatuträden. Det löste sig också bättre än väntat. Och så kan man byta redskap och montera på en stor borste av typ jättepiasava-kvast som gör det lätt att samla ihop avklippta grenar.

Att hitta effektiva arbets- och maskinlösningar är A och O om vi ska få bukt med underhållsskulden kring siktskymmande växtlighet. Och utnyttja befintlig maskinpark med dess kunniga yrkesarbetare!

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Missa inte våra digitala kurser och event i höst!

Vinterväghållningsdagarna arrangeras för femte året i rad, men första gången digitalt!
VVH-ONLINE bjuder på två halvdagar med högaktuella föreläsningar från experterna i vår bransch.
21 och 22 oktober, anmälan görs direkt till maria@acama.se

För pris, program m.m läs mer: https://gronatrender.se/article.php?id=108
 

Du hittar vårt kursutbud (bl.a. invasiva växter, jord och växtnäring m.fl.) på denna länk: https://gronatrender.se/article.php?id=385

Senaste artiklar

26 september 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i gravskötsel för tidens krav

Gravskötseln är en viktig del av församlingarnas serviceverksamhet. Med förändrade gravskick följer förändrade krav från kunderna. Vad efterfrågas och varför?

Livesänd webbkurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens bemanning

Ny livesänd webbkurs med Claes-Anders Malmberg om hur man bemannar och effektiviserar kyrkogårdsarbetet på bästa sätt.

Läs mer »

19 september 2020

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad