Smittskyddsåtgärder vid omhändertagande av avliden

Publicerad: 2020-03-17 05.14 | Senast ändrad: 2020-03-17 06.43

Smittskyddsåtgärder vid omhändertagande av avliden

En gång om året brukar jag hålla en kursdag i arbetsmiljö för krematoriepersonal. Den ingår som en dag i en 4-dagars kurs kallad Krematorietekniker steg 2. Kursdagen har jag hållit i ett antal år, det är inget överraskande innehåll på något sätt. Jag förberedde mig som vanligt inför kursen det kändes som att vi skulle ha en rätt stor grupp deltagare denna gång. Men ingenting är som vanligt denna vårvinter i coronavirusets tidevarv. Sista veckan innan kursen börjar avhoppen komma, i takt med att viruset sprider sig och gatorna blir folktomma, gränser spärras och UD avråder från resor till precis alla länder.

God handhygien med mycket handsprit, hålla avstånd, stanna hemma om man har förkylningssymptom; allt detta är sedan några veckor redan en självklarhet. Men på ett nästan folktomt hotell pratar jag med receptionisten om hur viktigt det är att vi även i konferenssalen kan hålla avståndet och möblera luftigt med avstånd mellan deltagarna. Nu räcker det inte man sitter två och två vid varje konferensbord.

Men just denna kursdag är faktiskt både viktig och högaktuell i coronavirusets tid. Smittskyddet är alltid viktigt att uppmärksamma på en arbetsmiljökurs för krematoriepersonal och vi har faktiskt också en mall för smittskyddsinstruktion som jag just uppdaterat med nya länkar till arbetsmiljöreglerna för smitta. Det är faktiskt en ny AFS från 2018 som samlar smittskyddsreglerna i en och samma AFS.

Jag har också för några år sedan varit med i den projektgrupp som kartlade arbetsmiljön i svenska krematorier och författade en rapport på det ämnet som visualiserade krermatoriepersonalens arbetsmiljö på ett nytt sätt i form av en powerpoint med mycket bilder. Visst finns det en word-sammanfattning men det mesta av rapporten är bilder med tillhörande texter. Och en bild säger mer än tusen ord.

Vill vi skapa bra förståelse för arbetsmiljöarbetet är det viktigt att medarbetarna tar bilder av vardagsarbetet, förklarar vari riskerna består och hjälper arbetsledningen att ta fram åtgärder för att minimera risken för ohälsa och olycksfall. Sambanden är inte alltid självklara och ju mer teknisk arbetsmiljön är desto svårare är det för förtroendevalda och högre chefer att rätt förstå och värdera både risker och åtgärder.Kurser-med-SKKF

Klicka på bilden för att se våra aktuella kyrkogårdsutbildningar!


På kursen avslutar vi med att göra upp en handlingsplan för Corona-tider:

1. Inventera förrådet av personlig skyddsutrustning och säkerställ tillgången

2. Inventera lokaler, var smittförande stoft ska placeras oca ska ventileras och hur dessa ska rengöras

3. Skapa rutiner och gå igenom arbetsinstruktion Omhändertagande av avliden med alla berörda. Gör dessa rutiner kända på arbetsplatsen.

4. Synka med begravningsbyråer och sjukhus/bårhus.

5. Säkra skalskyddet till lokalerna och vem som rör sig i dessa. Låt ingen obehörig komma in i lokalerna. Om byråer har egna "taggar" ska smkittskyddsregler och instruktioner efterlevas skrivas under och efterlevas.

6. Inventera förvaringskapaciteten i kylar och frysar.

7, Se över städ- och saneringsresurserna och säkerställ möjligheten till extra städning.

8. Säkra bemanningen för att klara ökad sjukfrånvaro. Sårbarheten är stor om nyckelpersoner blir sjuka.

9. Säkra var vi transporterar och kremerar vid oförutsedda stillestånd,  t ex beroende på sjukdom bland personalen.

Även om du inte arbetar i ett krematorium utan på kyrkogården kan det vara värt att ta del av arbetsinstruktionen för omhändertagande av avlidna, den som jag går igenom på arbetsmiljödagen i steg 2 på krematorieteknikerutbildningen. Smittskyddet är inte längre något som bara berör ett fåtal, idag är det allas angelägenhet och präglar alla nyheter och hela vår vardag.

5-TDPJOJU-t JQSZa-JCV-t

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Denna artikel handlar om ett moment som också ingår i vår uppdragsutbildning Aktiv riskbedömning och säkert handhavande. Läs mer om denna i nedanstående länk:

https://gronatrender.se/article.php?id=371

Under tiden som Coronaviruset härjar ges denna uppdragsutbildning endast i mindre grupp om max 20 personer på på plats ute hos förvaltningen. För mer information om våra säkerhetskurser kontakta  maria@acama.se.

Och hur riskminimerar man möten mellan arbetskamrater i dessa Corona-tider? För dig som inte kan utföra ditt arbete på distans gäller det att ha ett tydligt riskmedvetande.

Samlas bara i små grupper, håll större avstånd, iakttag strikt handhygien och ha desinficerade arbetsytor. Sitt inte nära varandra i kafferummet, håll avstånd till arbetskamraten. Stanna hemma om du har symptom på förkylning eller influensa.

Regler från Arbetsmiljöverket angående smittskyddsarbete
AFS som nedladdningsbara pdf-filer finns på: Lagar och regler om arbetsmiljö
Eller länkarna här nedan:
AFS 2018:4  Smittorisker
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

Senaste artiklar

26 september 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i gravskötsel för tidens krav

Gravskötseln är en viktig del av församlingarnas serviceverksamhet. Med förändrade gravskick följer förändrade krav från kunderna. Vad efterfrågas och varför?

Livesänd webbkurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens bemanning

Ny livesänd webbkurs med Claes-Anders Malmberg om hur man bemannar och effektiviserar kyrkogårdsarbetet på bästa sätt.

Läs mer »

19 september 2020

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad