Aktuella kyrkogårdskurser

Publicerad: 2021-05-10 20.24 | Senast ändrad: 2021-05-25 09.05

Aktuella kyrkogårdskurser

 

Livesända digitala kurser
 

Livesänd webbkurs i "säker gravgrävning"

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Målet i denna halvdagskurs är att ge en fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också går igenom vardagsrisker och säkerhetsregler.

Datum hösten 2021:
31 augusti
28 september
26 oktober

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers samtliga deltagaravgifter är exklusive moms

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=259


Livesänd webbkurs i "säkert kyrkvaktmästeri"

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med användning av arbetsutrustning och arbeten med förhöjda arbetsmiljörisker sker på ett säkert sätt. Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare runt om i landet har ett ansvarsfullt och varierat serviceyrke i församlingens tjänst. Denna komprimerade, livesända fortbildning ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om arbetets särskilda utmaningar, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler som behöver beaktas och förebyggas.

Datum hösten 2021:
2 september
5 oktober
9 november

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers samtliga deltagaravgifter är exklusive moms

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=489
 

Livesända dagar - Framtidens begravningsplats

Gröna Trender bjuder in chefer, anställda och förtroendevalda i landets begravningsverksamheter till livesända fortbildningsdagar. Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat: Samhällsnytta och kulturarv. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Syftet med dagarna är att koppla ihop olika vägval för bästa funktion på framtidens begravningsplatser. Vi vill också ge nya perspektiv på en både djupt traditionell, stabilt värdig och evigt pågående verksamhet. 

Datum: 15-16 september 2021

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 2400kr/pers, 2-3 personer: 2200kr/pers, 4 personer eller fler: 2000kr/pers samtliga deltagaravgifter är exklusive moms

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=488
 

Livesänd webbkurs i "kyrkogårdens växtmaterial"

Växter är en viktig del av kyrkogårdens arbetsvolym och gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. Samtidigt som vi ägnar mycket tid åt planterings- och skötselarbete för allmänna och gravplatsplanteringar, är inköpsvolymerna ofta minskande och perenna växter i betydelse.  

Med rätt växtval, inköpsförfarande och produktionsplanering kan skötsel- och underhållsinsatserna optimeras och växternas plats i kyrkogårdsförvaltningarnas arbete förstärkas.

Datum: 29-30 september 2021

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 2400kr/pers, 2-3 personer: 2200kr/pers, 4 personer eller fler: 2000kr/pers samtliga deltagaravgifter är exklusive moms

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=493
 

Livesänd webbkurs i "gravskötsel för tidens krav"

Det är inte heller så lätt att tids- och kostnadsberäkna gravskötseln och eventuella förluster i serviceverksamheten måste idag bäras av församlingen.

För att hjälpa församlingarna att höja kunskapen hos chefer, administratörer, planerare, arbetsledare och förmän ordnar ACAMA en livesänd halvdagskurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Datum: 2 december 2021

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers samtliga deltagaravgifter är exklusive moms

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=439
 

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens arbetsmiljöansvar

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, arbetsmiljöuppgifter och ansvar för chefer och arbetsledare. Målgruppen är chefer, arbetsledare, lagledare och andra med delegerade arbetsmiljöuppgifter i kyrkogårdsverksamheter. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten och avslutande tst för att säkerställa deltagarnas kunskaper. Innehållet är:

Arbetsmiljölagen och SAM
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i organisationen
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Riskbedömning av arbeten, maskiner och fordon inkl mallar till riskbedömningar och handlingsplaner
Användande av personlig skyddsutrustning
Typiska olyckor och tillbud i utemiljösverksamheter

Datum: Nytt datum kommer

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers
samtliga deltagaravgifter är exklusive moms.

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=371

 

Livesänd webbkurs i "kyrkogårdens bemanning"

I tider med vikande skattekraft och vilja att hålla den nationella begravningsavgften oförändrad, är det viktigt att alla begravningsverksamheter ser över både organisation och bemanning i syfte att få mer pang för pengarna.

Målet med halvdagskursen är att ge fördjupad inblick i och kunskap om hur man genomlyser och bemannar kyrkogårdsverksamheten för att få en rimlig och rättvisande bemanning och kostnadsnivå. Målet bör vara att med tydliga styrinstrument få drift-, underhållsarbeten och ev anläggningsarbeten att hamna på en rimlig nivå och på rätt ställe i förhållande till de anslagna resurserna.

Datum: Nytt datum kommer

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers
samtliga deltagaravgifter är exklusive moms.

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=315

 

Uppdragsutbildningar
På plats hos er eller digitalt via zoom
 

Kursdag i säker gravgrävning

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också genom praktisk gravgrävningsövning belyser vardagsrisker och säkerhetsregler.

 

Säkert handhavande av maskiner, fordon och redskap

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning (2006:4) står det att arbetsgivaren ska bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras. Eller om den har anpassats på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

Målet är att ge kunskap om både riskbedömning och egenkontroll till våra arbetsledare och maskinförare för att arbetsgivaren ska kunna förvissa sig om ett säkert handhavande av den arbetsutrustning som används av medarbetarna.

 

 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För information om respektive kurs (avgift, innehåll, plats etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret:
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se

Är ni många som vill gå samma kurs går det även att beställa samtliga av våra kurser som uppdragsutbildningar, på plats hos er eller i digitalt format. 

Senaste artiklar

7 juni 2021

Skötselbeskrivningar i Norrköping

Inför säsongen 2021 har vi på kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping arbetat fram ett material som ska vara ett stöd för driften av våra kyrkogårdar.

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen

VVH ONLINE 2021
Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 22-23 september 2021
 

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2020

Vinterväghållningsdagarna blir VVH ONLINE 2020. Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 21-22 oktober 2020

Läs mer »

31 maj 2021

Livesänd webbkurs: Lekplatser - från projekt till drift och underhåll

Ny webbkurs om lekplatser - från projekt till drift och underhåll 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Entreprenad