Livesänd webbkurs - projektstyra och förvalta nya utemiljöer

Publicerad: 2021-01-25 08.46 | Senast ändrad: 2021-01-25 08.46

Livesänd webbkurs - projektstyra och förvalta nya utemiljöer

Acamas VD Claes-Anders Malmberg och landskapsarkitekten Maria Rydell från Forsen ger inspiration och lösningar att tänka om och göra rätt på resan från idé till driftsatt anläggning. Vi vill också ge kunskap om hur man stärker sin analys- och beslutsförmåga kring planering och utförande av olika markanläggningsarbeten och deras efterföljande drift och underhåll.

Citat från tidigare webbkurs:

"Tack för värdefull och bra genomförd utbildning!"

"Tack för att ni ger oss möjlighet att ta del av detta på webb!! Bra med halvdagar. Mycket att ta in!"

"Tack för en bra kurs!"

Första kursdagen kommer vi lägga fokuset på projektverksamheten och hur man får sina markanläggningar i balans under ett livstidsperspektiv.

Under andra dagen kommer fokuset att ligga på förvaltarperspektivet och hur man bedömer skötselstandarder utifrån obligatoriska och frivilliga uppgifter, lägsta godtagbara standard och volym i relation till insatta medel. 

Vi får också ta del av aktuella utmaningar kring projektstyrning och förvaltning av nya markanläggningar genom kortare gästföredrag  om branschföretagens syn, Jessica Dagert, Forsen.

Vi kommer även att ha en interaktiv, digital bikupa båda dagarna med ett praktiskt exempel på nya markanläggningars påverkan på projektverksamhetens påverkansfaser respektive driftutförande och driftkostnader.

Under dagarna ger vi svar och lösningar på bl.a. dessa frågor:

* Hur får man sina markanläggningar i balans under ett livstidsperspektiv? Vad förändras och varför? Vilka konsekvenser är oundvikliga och vilka kan minimeras?

* Hur kan samordning och styrning av all utemiljö från planering och projektering till byggnation och etableringssdrift genomföras och vilka effekter kan man uppnå?

* Hur bedömer man skötselstandarder utifrån obligatoriska och frivilliga uppgifter, lägsta godtagbara standard och volym i relation till insatta medel? Vilka faktorer är mest och minst kostnadsdrivande i förhållande till målet man vill uppnå?

* Vilka utmaningar står allmännyttan inför i byggande och skötsel av nya bostadsområden och kommersiella lokaler?

* Vilka utmaningar står tekniska förvaltningar inför i byggande och skötsel av nya exploateringsområden och andra kommunala markanläggningar?

Hurarbetarmaneffekti5e95fa6952e73

Har ni märkt att infrastrukturen på våra centrumytor och torg har anlagts på ett annat sätt och med nya, spännande material under de senaste åren? Ofta leder de nya anläggningarna till höjda och förändrade krav på driften, t ex mer intensiv barmarksrenhållning eller mer arbetstid för att driften sker på trånga ytor där våra maskiner inte kommer fram så bra.

Ytorna har blivit mer komplexa i och med att kommunerna förtätas och det ger driftutföraren nya utmaningar när det gäller att arbeta rationellt och mekaniserat. Kostnadsfördyringen som följer av trånga och komplexa ytor är ofta två eller trefaldig mot den fria ytans skötsel. Alla är nog överens om att det kostar att sköta en ny anläggning men var pengarna ska komma ifrån är inte lika klart.

Materialvalen har också betydelse. Även om inte materialen kräver mycket skötsel kan framtida avhjälpande och planerade underhållsinsatser bli kostbara. Cortenstål, vattenanläggningar, gabioner, fina murar, marktegel och utsmyckningar bidrar på många sätt till en estetiskt tilltalande utformning men det behövs en underhållsplan och pengar till framtida underhåll.  Alla är nog överens om att vi ska använda bra materialval men att det finns pengar till framtida underhåll är inte lika självklart.

Rättvisande kalkylering av driften i tid och pengar är angelägen 2020 med tanke på de många markanläggningsprojekt som är pågående och planerade framöver. De senaste fem-sex åren har de flesta kommuner haft en stor omfattning på exploateringsverksamheten och många projekt är redan färdiga och överlämnade till park- och gatudriften. Men hur många kommuner har kompenserat driften för skötsel och underhåll av de nya anläggningarna? Och av dom som fått kompensation, hur många har fått tillräckligt för att täcka den fulla merkostnaden? Vilka konsekvenser får det för driftbudgeten? Detta är något vi också kommer titta närmare på under kursdagarna.
 

Bild1
 Kurser-med-SKKF

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


Ett typiskt exempel på moderna driftproblem är nya ytor med betongsten och fogsand, t.ex. på torg och centrumytor. För att få en effektiv renhållning kör vi med sugande sopmaskiner och vips så åker lite fogsand med varje gång. Inom ett eller två år så uppstår sättningsskador och vi får dit och sätta om stenen. Men bara där sättningarna är stora. För det får inte kosta så mycket eftersom det är trångt med pengar till underhållsåtgärderna. För att få styr på driftkostnaderna framöver behövs både att driftpersonalen får vara med tidigt i planering och projektering av nya anläggningar men också att man arbetar systematiskt med checklistor för driftvänliga anläggningar. 
Efter kursdagarna kommer du som deltagare få ta del av bl.a. praktiskt användbara checklistor och mall för riskbedömning av markanläggningsprojekt, malldokument för arbetsgången i markanläggningsprojekt.  

Hur länge håller detta att driften ska klara att hantera nya markanläggningar utan extra pengar? Inte så länge till. Snarare har vi redan byggt upp en ny underhållsskuld ovanpå den gamla. Och det kommer nya anläggningar hela tiden. Som ska hanteras utan nya pengar. Vi kommer under kursdagarna att ge er goda exempel och visa på nya handlingsvägar för att leda er till rätt väg framåt i hanteringen av nya markanläggningar.

Bild2

Missa inte att anmäla dig till vår nya livesända webbkurs i att projektstyra och förvalta nya utemiljöer.
Varmt välkomna till två kunskapsfyllda halvdagar på nätet. Livesänt med interaktiva frågor och inspirerande föredrag av kursledaren, Acamas VD Claes-Anders Malmberg och gästföreläsaren båda dagarna, landskapsarkitekten Maria Rydell från Forsen. 

 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum: 24-25 november 2021

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 båda dagarna
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagarnas gång. 

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers 
2-3 personer: 2600kr/pers 
4 personer eller fler: 2400kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Kursledare under dagarna är Acamas VD Claes-Anders Malmberg och gästföreläsare båda dagarna är Maria Rydell, landskapsarkitekt och certifierad besiktningsman för utemiljö.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se
Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)


Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.
 

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.

Senaste artiklar

2 augusti 2021

Spara vatten i blomsterurnorna

Sommarplanteringarna sprider mycket glädje och ger bra pang för pengarna för att använda ett slitet uttryck. Men hur ska vi tänka framåt när bevattningsproblematiken ökar? 

Läs mer »

26 juli 2021

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

12 juli 2021

Växter med spännande bark och grenar

I denna artikel presenteras växter med spännande bark- eller grenfärg, dekorativ barkstruktur eller grenform, samt tips om val av placering och skötsel för att framhäva deras skönhet.

Läs mer »

5 juli 2021

Invigning av 5 unika idéträdgårdar

Nu är idéträdgårdarna i Enköping färdigställda av YH-studenterna. Läs mer och se bilder från arbetsprocessen och färdigställandet i artikeln

Läs mer »

Aktuella kurser

Mest lästa i år

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad