Kursdag om invasiva växter

Publicerad: 2020-01-21 20.14 | Senast ändrad: 2020-09-12 12.15

Kursdag om invasiva växter

Kursen om invasiva växter hålls som livesänd webbkurs via ZOOM.

Hur skall jag som entreprenör eller markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning?

Inom kommunernas parkförvaltningar kan det redan idag vara svårt att få resurserna att räcka till, kunskap är därför nyckeln till att så effektivt som möjligt bekämpa invasiva växter.
Invasiva växter utgör en potentiell jättebelastning på kommunernas park- / och naturvådsbudgetar och skulle på sikt kunna tränga undan annan skötsel om inte åtgärder sätts in i tid på ett kostnadseffektivt sätt.Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


 

När det gäller bekämpning av invasiva arter finns i grunden 3 metoder: Kemisk, termisk och mekanisk. Alla bekämpningsåtgärder ryms inom någon av dessa rubriker. För att bättre förstå och kunna prioritera krävs en förståelse för olika metoders verkningssätt. Denna kunskap kan sedan sättas samman med kunskapen om den växt man vill bekämpa. På detta sätt kan du i ett tidigt skede tänka ut och prioritera bekämpningsmetoder. Kunskapen är också nödvändig hos utföraren för att säkerställa att vi gör rätt.

När vi varit ute och bekämpat exempelvis parkslide, hur hanterar vi då avfallet? Felaktigt hantering av avfallet kan förvärra situationen och spridningen inom våra fastigheter och till andra fastighetsägare. Hur kan vi hantera avfallet säkert men ändå till en rimlig kostnad?

z8edpw-LM-t

Detta och en hel del annat kommer att behandlas av Agronomen Anders Larsson i hans nya kurs i samarbete med ACAMA. Kursen kan även ges som uppdragsutbildning ute på ditt företag eller förvaltning.

Frågeställningar som behandlas:
- Vad är invasiva främmande arter IAS?
- Vilka lagar / regler gällande IAS gäller?
- Vilka arter har vi i Sverige som klassas som IAS?
- Generellt om metoder att bekämpa ogräs;
- Hur fungerar termisk, kemsik respektive mekaniska metoder, vilka för och nackdelar har de?

Genomgång av växterna:
- Hur känner vi igen dem?
- Hur har de kommit hit?
- Hur sprider de sig?
- Vilka skadeverkningar medför de?
- Internationella utblickar
- Hur arbetar man med invasiva växter i Tyskland och vad kan vi lära av dem?

I faktarutan hittar du information om hur du går till väga för att anmäla dig/er.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Livesänd, komprimerad webbkurs om invasiva växter

Datum: 30 september 2020 - FULLTECKNAD!

Nytt datum: 1 december 2020

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagens gång. 

Kostnad:
1450kr ex moms per person

Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se
Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Avbokning för digital kurs:

Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

Senaste artiklar

26 september 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i gravskötsel för tidens krav

Gravskötseln är en viktig del av församlingarnas serviceverksamhet. Med förändrade gravskick följer förändrade krav från kunderna. Vad efterfrågas och varför?

Livesänd webbkurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens bemanning

Ny livesänd webbkurs med Claes-Anders Malmberg om hur man bemannar och effektiviserar kyrkogårdsarbetet på bästa sätt.

Läs mer »

19 september 2020

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad